Oud Gastel 750 jaar

 

In 1275 schonk Arnoud van Leuven het Land van Gastel/Gestele aan de monniken van de St. Bernardusabdij.

Inmiddels zijn we bijna 750 jaar verder. Dit was de aanleiding om Stichting Gastel 750 in het leven te roepen.

Na een eerste bijeenkomst in december 2022 met verenigingen, organisaties, Gemeente Halderberge en overige instanties is een  bestuur gevormd dat nu bestaat uit elf personen.

 

De inwoners van Oud Gastel zijn voor het plannen van het feest en het organiseren hiervan voornamelijk zelf verantwoordelijk.

Het stichtingsbestuur als overkoepelend orgaan heeft als doelstelling toezicht te houden op de organisatie van het jubileumfeest 2025 en het ondersteunen in de financiering hiervan.

 

In de aanloop naar het jubileumjaar vertelt Wim van den Broek via social media (Facebook en Instagram) ‘Het Verhaal van Gastel’. Iedere dag komt, te beginnen met 1275, een volgend jaar aan bod met wetenswaardigheden over Oud Gastel, Brabant en nog verder weg.

De eerste feiten dateren uit het ontstaansjaar 1275 en zijn op 12 december 2022 gepubliceerd.

Met ‘Het Verhaal van Gastel’ zijn we inmiddels in het jaar 1819 aangekomen en komen zo dagelijks een stapje dichterbij 2025, het jubileumjaar.

 

De eerste honderd jaar na 1275 is het nog volop Middeleeuwen. De Cisterciënzers ontginnen het land, dat bij de dood van Arnold van Leuven in 1287 wordt verdeeld onder de Heer van Breda en de Heer van Bergen op Zoom. Veel rampspoed ook in die eerste ‘Gastelse jaren’: misoogsten, watersnood en vooral de Zwarte Dood (de pest) trekken een zware wissel op onze voorvaderen in het prille Land van Gastel.

 

Historie waar Heemkundekring Het Land van Gastel u ook graag op haar website kennis van wil laten nemen!