Bijzondere bomen in Oud Gastel

De perikelen rondom de Linde op de Markt eind 2021 zijn voor de Heemkundekring aanleiding geweest de bijzondere bomen in Oud Gastel in kaart te gaan brengen.

 

Het blijkt dat door de jaren heen in Oud Gastel heel wat bomen zijn geplant die qua omvang of ouderdom een bijzonder karakter hebben gekregen of herinneren aan een bijzondere gelegenheid of gebeurtenis.

Vaak is het zo dat deze bomen nauwelijks nog aandacht krijgen en zo hun betekenis en bekendheid dreigen te verliezen.

Om deze reden heeft de Heemkundekring besloten deze bijzondere bomen te vermelden op haar website.

 

 1. De 1e, 2e en 3e Vrijheidsboom op het Marktplein
 2. De bijzondere Lindes van het St. Joannesschoolplein
 3. Vrijheidsboom aan het Julianapleintje
 4. Vrijheidsboom aan de Mgr. Meeuwissenstraat
 5. Vrijheidsboom aan de Julianastraat
 6. Boom koningin Beatrix 50 jaar
 7. Vrijheidsboom Nederland 60-jaar bevrijd
 8. Levensboom van Mevr. C. van Rijsbergen-van Oosterhout
 9. Klimaatbosje
 10. Dikkertje Dap dakplataan
 11. Levensboom van Mevrouw W. Timmers-van Zundert
 12. Levensboom van Mevrouw A. Doomen-Roozen
 13. Levensboom van Mevrouw D. van Bergen-Raats
 14. Gedenkboom 25 jaar Halderberge
 15. De 4e Vrijheidsboom op het Marktplein
 16. Levensboom van Mevrouw C.H. Fens-Nuijten

 17. De markante rode beuken van het protestants kerkhof

 18. Levensboom van Mevrouw Withagen-Vermunt

 

=============//===============

 

1. De 1e, 2e en 3e Vrijheidsboom op het Marktplein:

 

Na de inval begin 1793 van de zuidelijke “patriotten” (katholieken) gesteund door de Franse “revolutionairen” werd de hier afgebeelde symbolische vrijheidsboom, de eerste vrijheidsboom in Oud Gastel, geplaatst ter viering van de bevrijding uit het Feodale stelsel van stadhouders en regenten.

 

Op 24 maart 1793 echter, werd Oud Gastel door de Staatse troepen weer heroverd.

Er is toen een spotdicht gemaakt op de Vrijheidsboom, die eerder in het dorp was opgericht.

 

Het spotdicht luidt:

 

Op de Fransche Vrijheidsboom……..

Dees Muts is zonder Hoofd, verbeeld de Fransche Natie,

Geen wortel heeft de boom, geplant uit desporatié

Geen hoofd of fondament, waar zal dit rijk in enden?

Op naar vooruitgesigt, in rampspoed en ellende.

                                1793        


 

Deze boom is direct op 24 maart 1793 alweer meegenomen door de Staatse troepen (gereformeerden) naar Den Haag. 

In 1795, na de tweede verovering van Oud Gastel door de Franse troepen, werd de eerste echte Linde op de Markt geplaatst. Hier te zien op een foto uit 1914.

 

De Vrijheidsboom uit 1795 is geplant ter ere van de bevrijding door de Fransen uit het feodale stelsel en is tijdens een storm op 25 september 1975 omgewaaid. Deze was toen 180 jaar oud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 7 november 1975 is er een nieuwe Lindeboom geplant ter vervanging van de omgewaaide Vrijheidsboom om de historie te laten voortbestaan. Deze nieuwe Lindeboom zou echter geen kans krijgen om tot volle wasdom te komen. Bekneld tussen straatwerk en verkeer heeft onze Vrijheidslinde de kracht gehad om toch te overleven (foto 1997). Bij het herinrichten van de Markt in 2021 heeft de Gemeente Halderberge besloten geen ruimte te geven aan de verdere ontwikkeling en groei van de Lindeboom op deze historisch markante plaats.

 

Locatie: Centraal op de Markt.

 

Op 16 december 2021 om 10:18 uur is, na een politiek heftige strijd, de markante Vrijheidsboom onder bezielende leiding van de Gastelse Samenstichting naar zijn adoptieplaats aan de Noordhoeksestraat 1a te Oud Gastel vervoerd, om herplant te worden op particulier terrein van de familie Kempenaars. Alwaar hij nu de kans krijgt uit te groeien tot een gezonde Linde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Noordhoeksestraat 1a, Oud Gastel.

 

=============//===============

 

2. De bijzondere Lindes van het St. Joannesschoolplein:

 

 

De voormalige Joannesschool met links op het plein voor de ingang de twee historische bomen.

Het schoolgebouw dateerde uit 1921 en werd begin jaren ’80 gesloopt, de beide Lindebomen zijn echter gespaard gebleven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze twee prachtige Lindebomen zijn blijven staan bij het afbreken van de Joannesschool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: het plantsoen aan de Veerkensweg hoek Schoolstraat.

 

 

 

 

=============//===============

 

3. Vrijheidsboom aan het Julianapleintje:

 

 

Aan het toenmalig Julianapleintje (tegenwoordig Wilhelminastraat/park) is op 5 mei 1955 ter gelegenheid van Nederland 10 jaar bevrijd, een Lindeboom geplant.

 

Op de plaquette bij de boom stond ooit deze tekst:

 

“Na 5 jaar strijd

Zijn wij bevrijd

In tien jaar weer na deze

Ben ik geplant in Gastels zand

Ons Nederland was herrezen”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Wilhelminastraat / park.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Laurentiusklok van 30 april 1955 wordt een uitvoerig programma uiteengezet ter gelegenheid van de viering van 10 jaar bevrijding.

 

=============//===============

 

4. Vrijheidsboom aan de Mgr. Meeuwissenstraat:

 

Deze Vrijheidsboom is geplant op 5 mei 1970 ter gelegenheid van 25 jaar nationale bevrijding.

Helaas is er geen tekst meer te lezen op het bordje waar de stam inmiddels omheen is gegroeid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: in het park aan de Mgr. Meeuwissenstraat.

 

=============//===============

 

5. Vrijheidsboom aan de Julianastraat:

 

 

Deze Vrijheidsboom is geplant op 2 november 1984 ter gelegenheid van 40 jaar bevrijding van Oud Gastel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de plaquette staat de volgende tekst:

 

Aangeboden door de burgemeester van Cheltenham (Engeland), de edelachtbare heer G. Bingham, ter gelegenheid van de viering van de bevrijding van Oud Gastel en Stampersgat in november 1944,

Oud Gastel

Najaar 1984

Locatie: Park Julianastraat.

 

=============//===============

 

6. Boom koningin Beatrix 50 jaar:

 

Deze Lindeboom is geplant ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Koningin Beatrix.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de plaquette staat de volgende tekst:

                        Beatrix boom

                     hare majesteit

                  de koningin

               31 januari 1988

            50 jaar

 

Locatie: Deze Lindeboom staat in de Beukenlaan juist voorbij de parkeerplaats links vanaf de Dorpsstraat gezien.

 

=============//===============

 

7. Vrijheidsboom Nederland 60-jaar bevrijd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze Lindeboom is geplant ter gelegen-heid van 60-jaar nationale bevrijding.

 

 

1945 – 2005

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Plantsoen Veerkensweg-hoek Schoolstraat, tegenover ‘Surplus Zorg’.

 

=============//===============

 

8. Levensboom van Mevr. C. van Rijsbergen-van Oosterhout:

 

 

Op de twee plaquettes staan de volgende teksten te lezen:

 

Op 28 mei 2005 is deze boom, de Ginkgo Biloba, geplant ter gelegenheid van de 100e verjaardag van Mevr. C. van Rijsbergen-van Oosterhout.

 

 

Levensboom van Mevr. C.v.Rijsbergen

geschonken door:

Verkoop – Verhuur

 van

 exclusieve bomen en heesters

De Zanderik BV

0161-437114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: voor het verzorgingshuis Blankershof aan de Dragon 2.

 

=============//===============

 

9. Het Klimaatbosje:

 

 

Op de plaquette staat deze tekst:

 

hier: Dit is een klimaatbosje. Deze bomen zijn op dit moment bezig CO2 te binden. Dat is hard nodig, want CO2 -uitstoot is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering.

De 12 provinciale landschappen en Landschapsbeheer Nederland werken hier aan de oplossing van het klimaatprobleem.

 

 

En wat doet u?

Kijk op www.klimaatbosje.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Hellestraat nabij de ingang van de Scouting Andriessen groep.

 

=============//===============

 

10. Dikkertje Dap dakplataan:

 

 

Op 3 september 2016 bestond kinderdag-verblijf Dikkertje Dap 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan is de hiernaast staande Dakplataan geplant.

 

 

 

 

25 jaar Dikkertje Dap 2016

 

Heden: zaterdag 3 september in het jaar 2016

hebben wij een boom  geplant bij Kinderdagverblijf

Dikkertje Dap in Oud Gastel gemeente Halderberge,

ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan.

Oprichtster  Elly Schepers-Corstjens

Wethouder Jan Paantjens

Directeur Fred Lambregts

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voor deze gelegenheid geschreven gedicht:

 

Een  boom is geplant

Dikkertje Dap is vijfentwintig jaar

dit kind is volwassen

de allereerste stapjes waren moeizaam

alles moest nog worden uitgevonden

met vallen en opstaan

van baby naar peuter

van  peuter naar kleuter

voetje voor voetje groeide

Dikkertje Dap op tot een prachtige

zelfstandige volwassene onder

liefdevolle begeleiding

Laat deze boom een stap zijn

van een nieuwe levensfase

Laat deze boom opgroeien

tot een sterke solide getuige

met takken die bescherming bieden

de wortels stevig verankerd

onverwoestbaar  alle stormen doorstaan

zoals ook Dikkertje Dap een veilige haven blijft

voor jaren en jaren

 

Elly Schepers-Corstjens ,

Dorpendichter 2016 van de gemeente Halderberge

 

Locatie:  voor de ingang van ’t Hummeltje aan de Veerkensweg 24.

 

=============//===============

 

11. Levensboom van Mevrouw W. Timmers-van Zundert:

 

Op de plaquette staat deze tekst:

 

Op 22 juni 2018 is deze boom

de Ginkgo Biloba, geplant ter gelegenheid van de 100e verjaardag van Mevrouw  W. Timmers-van Zundert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: In de tuin van het Blankershof.

 

=============//===============

 

12. Levensboom van Mevrouw A. Doomen-Roozen:

 

Op de plaquette staat deze tekst:

 

Op 14 augustus 2019 is deze boom, de Acer Platanoides ‘Royal Red’, geplant ter gelegenheid van de 100e verjaardag van Mevrouw A. Doomen-Roozen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: In de binnentuin van de Molenweide.

 

=============//===============

 

13. Levensboom van Mevrouw D. van Bergen-Raats:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de plaquette staat deze tekst:

 

Op 13 januari 2021 is deze boom, de Ginkgo Biloba, geplant ter gelegenheid van de 100e verjaardag van: Mevrouw D. van Bergen-Raats.

 

Locatie: voor het verzorgingshuis Blankershof aan de Dragon 2.

 

=============//===============

 

14. Gedenkboom 25 jaar Halderberge:

 

 

30 maart 2022: Is deze gedenkboom, een Zilverlinde, geplaatst ter gelegenheid van:

 

 “25 jaar Gemeente Halderberge”

 

Deze nieuwe gemeente is ontstaan na de gemeentelijke herindeling in 1997, uit een samenvoeging van de dorpskernen Bosschenhoofd, Hoeven, Oudenbosch,

Stampersgat en Oud Gastel.

 

Locatie: Centraal in het park aan de Julianastraat.

 

=============//===============

 

15. De 4e Vrijheidsboom op het Marktplein:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 maart 2022 is deze nieuwe Lindeboom geplant ter vervanging van de Vrijheidsboom.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van het gemeentebestuur Halderberge en van de Samenstichting Oud Gastel. Tevens was uitgenodigd de heer Jan Peeters, omdat hij bij de planting van de Linde op 7 november 1975 ook de eerste spade in de grond heeft gestoken.

 

Locatie: Markt.

 

=============//===============

 

16. Levensboom van Mevrouw C.H. Fens-Nuijten:

 

Op de plaquette staat deze tekst:

 

 

Op 25 augustus 2007 is deze boom, de Ginkgo Biloba, geplant ter gelegenheid van de 100e verjaardag van mevrouw C.H. Fens-Nuijten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: In de tuin van het Blankershof.

 

=============//===============

 

17. De markante rode beuken van het protestants kerkhof:

 

De begraafplaats is sinds 2003 een Rijksmonument. De karakteristieke rode beuken met om het kerkhof een beukenhaag en het bijzondere smeedijzeren hek vormen een ware blikvanger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Op het protestants kerkhof aan de Steenstraat.

 

=============//===============

18. Levensboom van Mevrouw Withagen-Vermunt:

 

Op 16 augustus 2022 is deze boom, de Ginkgo Biloba, geplant ter gelegenheid van de 100e verjaardag van Mevrouw Withagen-Vermunt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Op het kerkhof aan de Dreef.

 

=============//===============