OUDE ANSICHTKAARTEN OVER OUD GASTEL

 

Onze vereniging heeft een aantal ansichtkaarten met als onderwerp Oud Gastel in haar database opgenomen. Ze geven een Impressie van Oud Gastel in het verleden.

 

 

Wat is een ansichtkaart?

Een ansichtkaart  is een kaart met op de ene zijde een afbeelding. In de eerste tijd, eind negentiende eeuw, noemde men het ook wel aanzichtkaart. Het woord is ook een verkorting van het Duitse Ansichts(post)karte.


Tot 1905 mocht in Nederland de achterkant van een prentbriefkaart alleen gebruikt worden om naam, adres en woonplaats op te schrijven. Het verzonden bericht bestond dus uit weinig meer dan de afbeelding, want het was niet toegestaan om iets op de voorkant te schrijven. Dit had te maken met de lage frankeerwaarde. Het verzenden van kaarten met een bericht was veel duurder.

Hierna begon men in  Nederland met het introduceren van een gedeelde achterkant. Bij deze kaarten is de achterzijde in tweeën gedeeld: de rechterhelft is bestemd voor het adres, dat op voorgedrukte lijntjes kan worden geschreven, en links is ruimte voor een bericht. Zo kon de zegetocht van de ansichtkaart als communicatiemiddel beginnen. De voorzijde werd nu exclusief bestemd voor het beeld.

 

Hiernavolgend treft u een aantal voorbeelden van ansichtkaarten uit onze verzameling aan. Contact persoon is de heer Jos Kepers.

 

Voor een foto kopie van een ansichtkaart kunt u contact opnemen: