Inleiding tot de geschiedenis van Oud Gastel

Er is al veel over geschreven; de geschiedenis van Gastel. Op deze site wordt in samenvatting op moderne wijze geprobeerd verbinding te leggen tussen het verleden en het heden. Met name wordt een inkijk gegeven in de oorsprong van de sporen die nog altijd in het landschap te zien zijn. Maar ook enig inzicht in de belangrijkste gebeurtenissen en personen die Oud Gastel gemaakt hebben tot wat het nu is.

 

Bronverantwoording:

De informatie is afkomstig uit eerder verschenen publicaties in de jaarboeken van de Heemkundekring tezamen met de gemeentelijke uitgave “Gastel Land van Abten en Markiezen”, “75 jaar Heilige Laurentiuskerk” en wordt hier in compacte vorm gedeeld. Ook is er gebruik gemaakt van recent verschenen onderzoeken die zijn gepubliceerd in bijvoorbeeld: “Westelijk Noord-Brabant in het Malta-tijdperk” Onder redactie van: E.A.G. Ball en R.M. van Heeringen

 

Voor de uitgebreide versies en bronvermelding wordt verwezen naar de publicaties en jaarboeken zelf.

 

Speciaal worden hier genoemd de schrijvers van de meest geraadpleegde bronnen van publicaties:

 

Lees verder over:

 

De archeologie van Gastel:  

 

De religieuze ontwikkeling in Gastel:

 

 

De oorlogen in en rond Gastel:

 

Wij hebben ons best gedaan om auteursrechtelijk materiaal op onze site te voorkomen