Lidmaatschap en contributie

Iedereen van jong tot oud kan lid worden van onze vereniging.

 

Aanmelden kan bij het secretariaat van ‘Het Land van Gastel’:

 

 

De jaarcontributie bedraagt € 20,00 per persoon en € 25,00 per gezin.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor een geheel kalenderjaar.

Wij vragen elk lid eenmaal per jaar, bij voorkeur in januari, het lidmaatschapsgeld te voldoen.
Dit kan via een machtiging of door zelf het verschuldigde bedrag over te maken naar 

IBAN-nummer: NL52 RABO 0141 1371 26.

 

of ga naar –> Contact 

 

Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap willen opzeggen, dan verzoeken wij u dit SCHRIFTELIJK vóór 1 januari bij het secretariaat te doen.