De activiteiten van de vereniging

In het kort zijn de activiteiten van onze vereniging als volgt weer te geven:

 

Activiteit

Korte omschrijving

 

 

Jet en Jan

Jet en Jan is een scholenproject. Onder begeleiding van leden van de HKK gaan kinderen van groep 5 in het museum terug naar ca 1910: sokken stoppen, koffie malen, wassen en nog meer. 

Genealogie

Stamboomonderzoek. Verzamelen, archiveren en digitaliseren van bidprentjes, ansichtkaarten et cetera.

Lezingen

Organiseren van lezingen, het aandragen van onderwerpen hiervoor en/of het bijwonen van de lezingen.

Tentoonstellingen

Organiseren van tentoonstellingen, het aandragen van onderwerpen hiervoor, het inrichten van het museum en/of het bezoeken hiervan. 

Jaarlijks dagje uit

Het organiseren van en deelnemen aan het jaarlijks dagje uit met de bus : eten, drinken, bezienswaardigheid.

 

Excursies

Gedurende het jaar organiseren van en deelnemen aan korte uitstapjes in de nabije omgeving.

Gastel in beeld

Verzamelen van beelden (fotomateriaal, filmpjes en dergelijke) van Oud Gastel. Het digitaliseren en archiveren hiervan.

Het museum

Inrichten, verbouwen en het aanpassen en inpassen van het museum aan de huidige tijd. De dinsdagochtend ploeg.

De website

Bijdragen leveren aan het up to date houden van de website.

Het jaarboek

Onderwerpen ( van vroeger, van nu) aandragen, schrijven en redigeren voor het jaarboek van de vereniging.

Archiveren en digitaliseren

Bibliotheek inrichten en archiveren. Digitaliseren en archiveren van krantenknipsels, artikelen en nog meer.

 

Ieder lid kan deelnemen aan het merendeel van deze activiteiten, voornamelijk dinsdag- en zaterdagmorgen in het museum.

Informatie over deze activiteiten ontvangt u via onze nieuwsbrief.

 

Herinneringen aan deze activiteiten worden regelmatig vastgelegd en vindt u hier.