Waor komde gij vandaon en van wie bende gij er een?

Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ heeft het idee opgevat een Genealogiegroep te starten. Iedereen, lid of geen lid van de heemkundekring, kon zich op 26 april. tijdens de startbijeenkomst in Dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’ aanmelden voor deze groep. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Het Tv-programma ‘Verborgen Verleden’ zal er vast een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd, maar het maken van stambomen is van alle tijden en nog steeds onverminderd populair. Bovendien zijn de mogelijkheden om een stamboom te maken door de digitalisering van oude bronnen steeds groter geworden.

 

Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ heeft al eerder aandacht aan dit onderwerp geschonken. Dat is niet zo vreemd want genealogie sluit naadloos aan bij heemkunde. Door allerlei oorzaken was dit onderwerp een tijdje blijven liggen. Jos Kepers, de genealoog van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’, drong er bij het bestuur op aan om het stamboomonderzoek weer nieuw leven in te blazen. Dat staat nu te gebeuren met het vormen van een Genealogiegroep.

 

Voor wie is deze groep bedoeld?

De Genealogiegroep is voor iedereen die interesse heeft in het onderzoeken en maken van stambomen, ongeacht kennis en ervaring. Zowel de beginnende als de gevorderde genealoog is welkom. Het is juist de bedoeling dat er een gevarieerde groep ontstaat, waarbij kennis en ervaring gedeeld gaan worden, maar vooral ook het plezier om stambomen en de daarbij horende (familie)geschiedenis uit te pluizen.

 

Wat is de aanpak?

Het maken van een stamboom een zeer persoonlijk zaak. Door de Genealogiegroep te vormen gaan de deelnemers elkaarvertellen hoe zij “zijn” of “haar” stamboom kunnen maken. Uiteraard worden de beginners op weg geholpen door ervaren genealogen. Informatiebronnen en ervaringen worden uitgewisseld en men kan leren van elkaars ervaringen bij het raadplegen van bepaalde bronnen.

 

Wie zijn de ervaren genealogen bij de startbijeenkomst van de Genealogiegroep?

Jos Kepers ging te rade bij een tweetal vrijwilligers van Heemkundekring ‘Willem van Strijen’ uit Zevenbergen. Ebo Roek en Wim Lock zijn ervaren genealogen; Wim is er soms zo’n 40 uur in de week mee bezig. Zij hebben al enige ervaring met het opstarten van een genealogiegroep bij hun eigen heemkundekring. Deze twee deskundigen begeleiden en verzorgde de startbijeenkomst van de Genealogiegroep met een zeer uitgebreide PowerPoint presentatie waarin talrijke aspecten van het Genealogieonderzoek ter sprake kwamen. De presentatie op zich was al meer dan de moeite waard.

 

Startbijeenkomst

Om de belangstelling te peilen organiseerde: ‘Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ op donderdag 26 april 2018 om 19.30 uur in Dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’, Dorpsstraat 50 in Oud Gastel een startbijeenkomst. Na een welkomstwoord door de voorzitter van de heemkundekring, gaven de deskundigen een korte presentatie over hoe je het maken van een stamboom zou kunnen aanpakken. Hierna werden enige organisatorische aspecten besproken. Het voorstel is om eens per maand een middag of een avond bij elkaar te komen.

Belangstellenden die waren verhinderd de startbijeenkomst bij te wonen konden dat melden via de email: hetlandvangastel@ziggo.nl