Welkom op de website van Heemkunde Kring
“Het Land van Gastel”

 

De Heemkundekring opgericht 25 november 1980, stelt zich ten doel:

  • het dorp Oud-Gastel en haar inwoners op elk gebied dat onder Heemkunde valt, te bestuderen en te onderzoeken,
  • in brede kring belangstelling te wekken voor de geschiedenis van Oud-Gastel en haar bevolking en
  • te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en de schoonheid van Gastel en omgeving.

 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het houden van vergaderingen,lezingen en excursies.
  • het benaderen van en samenwerken met instanties en personen, die kunnen helpen het gestelde doel te bereiken en
  • het verzamelen van voorwerpen en geschriften, die betrekking hebben op heemkunde in de ruimste zin.

De vereniging beschikt over een eigen werklokaal, archief en tentoonstellingsruimte in het pand ‘In de Drie Snoeken’ Dorpsstraat 50 te Oud Gastel. Hier komt elke woensdagavond en zaterdagmorgen een vaste kern van leden bijeen om voorkomende werkzaamheden te verrichten. Het museum is geopend voor belangstellende op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en op andere tijden na telefonische afspraak met Dhr.L.van Leengoed Tel:o165 518234

 

Lidmaatschap

De jaarcontributie bedraagt:€15,00 per persoon.
 €20,00 per gezin.
  
BankrelatieBankrek. IBAN: NL52RABO 0141137126
  
Voor opgave als lid of informatie kunt u bellen of mailen naar het secretariaat.
Telefoon:0165 512581 of e-mail

 

 

Oud Gastel in Beeld

Oud Gastel in beeld gebracht aan de hand van de foto collectie die in het bezit is van de heemkundekring.
En de Mastboomcollectie, aangevuld met foto’s uit het prive bezit van dorpsbewoners.

we zullen hier regelmatig filmpjes vertonen over de geschiedenis van Oud Gastel.  

 

Gezocht oud film en Foto materiaal over Oud Gastel

Bent u in het bezit van film en foto’s die betrekking hebben op Oud Gastel. En u wilt deze met ons delen, neem dan contact met ons op.