Oprichting en doelstelling

De Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ is opgericht 25 november 1980 te Oud Gastel door de heren F. v. Merriënboer en J.D. Bonnerman.

 

Haar statutaire doelstellingen luiden als volgt:

  • het dorp Oud Gastel en haar inwoners op elk gebied dat onder Heemkunde valt, te bestuderen en te onderzoeken;
  • in brede kring belangstelling te wekken voor de geschiedenis van Oud Gastel en haar bevolking;
  • te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en de schoonheid van Oud Gastel en haar omgeving.

 

Met andere woorden de vereniging brengt de geschiedenis van Oud Gastel en haar (voormalige) bewoners in beeld en zet zich in voor het behoud van het karakter van Oud Gastel en haar omgeving.