Het bestuur van de vereniging

De samenstelling van het bestuur van onze vereniging is als volgt:

Voorzitter

Penningmeester

Gedeeld Secretariaat

Gedeeld Secretariaat

Bestuursleden

Genealogie

Onderhoud

Facebookgroep

: de heer Karel Bartelen

: de heer Jan Vermeeren

: mevrouw Sandra de Kock

: de heer Jan Vermeeren

 

: de heer Jos Kepers

: de heer Nol van Poeijer

: de heer Andrien Schijvenaars

Heemkundekring “Het Land van Gastel”

is gevestigd in:

 

Dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’

Dorpsstraat 50,

4751 AM te Oud Gastel