Dorpsmuseum in de drie snoeken

Heemkundekring “Het land van Gastel” is reeds sinds 1988 in het bezit van een dorpsmuseum, genaamd
“In de Drie Snoeken”, gelegen aan de Dorpsstraat 50 te Oud Gastel.

 

 

 

 

De vereniging beschikt hier over een eigen werklokaal, archief en tentoonstellingsruimte.
 

 

Geschiedenis in “DE DRIE SNOEKEN”

 

Lijst van de opeenvolgende eigenaars sinds 1733

1. Laureijs Luyx: eigenaar in 1733.
2. Pieter Laureijsen Luyx.
3. Pieter Bruynincx: is eigenaar in 1744.
4. Cornelia Voogden, weduwe van Pieter Bruynincx: eigenares in 1815.
5. Roeland van Meel en Anna Catharina Bruynincx, echtelieden en landbouwers: eigenaars tot in 1830*
6. Jacobus Verkouteren, boekhandelaar te Bergen op Zoom: eigenaar door aankoop van nr. 5, in 1830.
7. Jan Mastboom (1785-1862), brouwer, grondeigenaar en burgemeester: eigenaar, door aankoop van nr. 6, in 1830* Akte is aanwezig.
8. Johanna Mastboom (1817-1884), ongehuwde dochter van nr. 7. Eigenares sinds 1862 door vererving.
Vermoedelijk heeft zij het huidige woonhuis-herberg laten bouwen.
9. Anna Cornelia Mastboom (1826-1898), ongehuwde dochter van nr. 7. Eigenares sinds 1884 door vererving.
10. Gerard F.J. Mastboom (1853-1899), brouwer en grondeigenaar te Oud Gastel. Kleinzoon van nr. 7. Eigenaar sinds 1894 door schenking of aankoop.
11. Jeannette S.M. Mastboom (1811-1958), dochter van nr. 10. Sinds 1908 gehuwd met Corn. Witlox (1884-1969) en wonende te Waalwijk. Eigenares door vererving sinds 1899. Omstreeks 1910 verkocht zij De Drie Snoeken aan Cornelis Dam.
12. Cornelis Dam, bijgenaamd De Foeper, door aankoop sinds omstreeks 1910 eigenaar – bewoner. Herbergier, koetsier, tuinder en landbouwer. Zijn familie bleef in De Drie Snoeken wonen tot 1954. Toen verkocht de Weduwe van Merriënboer-Dam den eigendom.

13. Jan de Bont-Oomen Tuinder, melkventer en herbergier, Eigenaar door aankoop in 1954.
14. Brouwerij “De Drie Hoefijzers” te Breda. Eigenares door aankoop op 13-01-1965 voor .notaris W. van Vlokhoven te Breda.
15. Skol Brouwerijen te Breda. Voortzetting van De Drie Hoefijzers. Eigenaar tot in 1988.
De nummers 6 tot en met 11; 14 en 15 hebben “De Drie Snoeken” nooit bewoond, maar verhuurd.
In de bevolkingsregisters kan men de namen van de huurders vinden.

Vanaf 1988 in bezit van Heemkundekring Het Land van Gastel.

 

Openstellingen museum    

Alle zaterdagochtenden van 10.00 uur tot 12.00 uur.

 

kamer met bedstee

 

De kamer heeft een uitstraling die aan de tijden van weleer doet denken en wordt bij de activiteit Jet en Jan veel gebruikt. Met name de bedstee doet het erg goed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderkamer annex bibliotheek annex heiligenbeeldenkamer

 

Deze kamer met voormelde bestemmingen wordt momenteel verbouwd. We verwachten de ruimte medio juni 2017 (met de Marterei) officieel te kunnen openen.

Tentoonstellingszaal annex zaal voor lezingen

 

Bij lezingen, tentoonstellingen en exposities gebruiken we deze grote ruimte.

De zaal is min of meer heemkundig ingericht met oude gereedschappen, foto’s en voorwerpen van vroeger.