Gastels Dikteej 2017

23 Februari 2017 voor de tiende keer Ut Gastels Dikteej 2017 in De Blauwe Zaal van

‘t  Veerhuis.

Ruim 100 deelnemers waaronder ook een aantal nieuwkomers zoals leden van korfbalvereniging Juliana.

De organisatie was evenals voorgaande jaren in handen van Stichting Vastelaovedzotte,

‘t Veerhuis, Heemkundekring Het Land van Gastel, Elly Schepers en Rien van Hasselt.

En als we na afloop de deelnemers mogen geloven, hebben die er een mooi Dikteej van gemaakt.

 

Het motto voor dit jaar luidde: “Van alle marte t’uis”.

Voor de organisatie een heel dankbaar motto. Heel veel vragen hadden dan ook een directe link met de markt. En natuurlijk kwamen de temaote, èèrpels, peejkes, boerekèès en karmenaoie aan bod.

 

Van de Gastelse markt werden foto’s vertoond met de vraag aan de deelnemers “welk Gastels carnavalsmotto wordt hier uitgebeeld”.

 

 

En omdat het om “alle marte” ging, kregen de deelnemers afbeeldingen van 10 markten uit de buurt te zien met daarover natuurlijk een aantal vragen (40). 

Het rode draadspel was ten opzichte van voorgaande jaren in zoverre veranderd dat er nu niet per deelnemer maar per groep werd gespeeld. Een leuke toevoeging aan het spel waren de proefrondes chips en kaas.

Als verrassende winnaar van het Dikteej kwam heel toepasselijk de heer Tom Bus uit de bus. Hij ontving van Peggy Bus de door haar gemaakte eerste (Peg) prijs.

Voor de Heemkundekring waren er nog ereplaatsen voor Jan van de Berg en Piet Peters, zij kwamen net niet op het podium.

 

 

Al met al een geslaagde en sfeervolle avond.       

7 Januari 2017, zeer geslaagde presentatie Jaarboek 2016

Ondanks de slechte weersomstandig- heden was afgelopen zaterdag de museumzaal van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ reeds voor de aanvang van de feestelijke presentatie van het Jaarboek 2016 goed gevuld. Hoewel kerstmis voorbij was, werden de gasten ontvangen in een kerstsfeer. Koffie of een glaasje met bubbels zorgden voor een prima sfeer. In deze plezierige ambiance overhandigde voorzitter Leo van Leengoed aan Wethouder Hans Wierikx als vertegenwoordiger van de gemeente Halderberge het eerste exemplaar van het Jaarboek 2016. 

In zijn dankwoord onderstreepte de heer Wierikx het belang van de Heemkundekring als hoeder van de historie van Gastel en haar taak om de kennis daarover uit te dragen.

 

Vervolgens werd door voorzitter Van Leengoed de inhoud van het jaarboek toegelicht aan de hand van de bijdragen die de diverse speciale gasten hadden geleverd aan de inhoud van het jaarboek.

Hij begon met de familie Akkermans. Zelfs de niet gestrooide wegen in België hadden Jan Akkermans en zijn vrouw er niet van kunnen weerhouden de tocht van Zeeuws Vlaanderen naar Gastel te aanvaarden en als speciale gast daar aanwezig te zijn. Jan was er samen met een tweetal andere nazaten van grootvader Frans Akkermans, een begrip bij Gastelaren met enige historische kennis. De familie Akkermans heeft in de loop van 2016 de heemkundekring enige giften gedaan, zoals de gekalligrafeerde historische boeken van grootvader Frans, een ‘Hinter Glas gemalt’ schilderij en een inschrijfbewijs in het Napoleontische leger van de Gastelse soldaat Eemans. Diverse stukken uit de historische boeken waren prompt verwerkt in verschillende artikelen in het jaarboek.

 

Een andere speciale gast was Richard Tak, geen onbekende in de Gastelse gemeenschap. Men kent hem vooral als de grote man achter ‘Gastels Trots’. Hij is echter ook een hofleverancier van uitmuntende artikelen in het jaarboek 2016. Zijn verhaal over de bandiet Jan Catoen, die in de Franse Tijd onze contreien onveilig maakte, leest als een trein. Ook zijn ‘Oud Gastels Jaarblad 1900 en 1901’ en een artikel over de Gastelse Brandweer van vóór 1913, zijn zeer lezenswaardig.

 

Eén schrijver kon niet aanwezig zijn. Harry Oomen woont al bijna 40 jaar in Brazilië. Hij was in het voorjaar even in Gastel en werd meteen gestrikt om zijn jeugdherinneringen op papier te zetten. Dat deed hij en dat leidde tot een artikel over zijn jeugd op Strijp.

Wel aanwezig was Frans van Merriënboer. Hij schreef een uitgebreid verhaal over de Broeders van Scheppers, de beroemde Gastelaar Heerma van Voss en samen met naamgenoot Kees van Merriënboer was hij betrokken bij een artikel over kinderspelen. Kees op zijn beurt had een loflied op Gastel en De Meir in een mooi handschrift op papier gezet.

Piet Meeuwissen schreef een goed gedocumenteerd stuk ter gelegenheid van het feit dat zijn heeroom bisschop Meeuwissen 100 jaar geleden overleed.

Jan van Steen maakte een prachtstuk over zijn familie naar aanleiding van een toevallige ontdekte foto en Piet Peeters putte uit de Laurentiusklok om 1966 weer in herinnering te brengen.

Na afloop van het officiële gedeelte werden in een gemoedelijke sfeer onder het genot van een drankje en een hapje nieuwjaarswensen uitgewisseld.

 

Belangstellenden voor het Jaarboek 2016 kunnen van af nu op zaterdagen van 10.00-12.00 uur terecht in Dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’, Dorpsstraat 50 te Oud Gastel.

ACTUALITEITEN EN OP ZOEK NAAR

OUD GASTEL – Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ heeft een uitgebreid archief, waarin zich veel film- en fotomateriaal bevindt.

Het lag dan ook voor de hand om dit te laten zien tijdens de Marterei op 18 en 19 juni 2016.

In de grote zaal van Dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’ werd een bioscoop met 3 ‘zalen’ ingericht. Uiteraard geen echte bioscoop, maar verschillende plekken waar tegelijkertijd beelden uit de collectie van de Gastelse heemkundekring konden worden vertoond.

Veel bezoekers genoten van de film- en fotobeelden, die in een doorlopende voorstelling werden vertoond. Voor veel ouderen was de herkenning van karakteristieke Gastelaren uit 1955 op filmbeelden een waar genot. De unieke film ‘Gastel in 1955′, nam de toeschouwer mee door het gehele dorp en buitengebied. Dorpsgenoten, die werden gefilmd tijdens hun dagelijkse bezigheden, gaven een zeer fraai beeld van het leven in Gastel van 60 jaar geleden.

Het Land van Gastel’ verlengt tentoonstelling

 

OUD GASTEL – Met de zeer succesvolle lezing ‘Gezin XXL’ van Ad Rooms en een druk bezochte fototentoonstelling ‘Grote Gezinnen’ kijkt Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ met veel plezier terug op een succesvolle Cultuurmaand september 2016. Nog steeds komen nieuwe foto’s binnen van grote gezinnen.

Excursie ‘Het Land van Gastel’ naar Dordrecht succes, 14 juli 2016

OUD GASTEL – Het begon al in de bus op weg naar huis. Zoals gebruikelijk, werd de vraag gesteld: “Wat vonden we ervan? Welk cijfer geven we de excursie?”

Frans van Merriënboer, die één dezer dagen zijn 80e verjaardag viert, onder het motto: ‘Wel allemachtig, Frans wordt tachtig!’, opende de score met een 8. Het duurde echter niet lang of de waardering ging richting 9,5-10. Leden van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ dachten dat het succes van de excursie naar Den Bosch niet kon worden overtroffen. Maar het is de excursiecommissie in de personen van Jan Vermeeren en Rumon Bus toch gelukt. I.s.m. de busonderneming, presenteerden zij een uitmuntend programma voor de excursie op 14 juli.

‘Smidje Verholen’ weet de juiste snaar te raken

OUD GASTEL – Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ had haar algemene ledenvergadering (ALV) in Café ‘Onder de Toren’ op donderdag 24 november 2016.

Deze locatie was bewust gekozen, omdat er na de pauze een bijzondere lezing zou plaatsvinden die meer past bij een herberg, dan bij een museumzaal. Meestal wordt het vergadergedeelte kort gehouden om een lezing de ruimte te geven die hij verdient. Voorzitter Leo van Leengoed wist de vergadering snel af te ronden en daar was alle reden toe. Gelagkamer moest immers in gereedheid gebracht worden voor een optreden van de Folk Formatie ‘Smidje Verholen’. De 6-koppige groep bracht een programma ten gehore, dat mag worden bestempeld als een vocale lezing met muzikale ondersteuning.

Er werd met verve ingegaan op regionale wederwaardigheden die veel aanwezigen bekend in de oren klonk, maar tegelijk ook verraste.

Omdat bepaalde historisch aspecten in een diep menselijke context werden geplaatst. Meestal krijgt deze benadering wat minder aandacht bij de heemkundige activiteiten, maar dit gemis werd op deze avond ruimschoots gecompenseerd door het optreden van ‘Smidje Verholen’. Onderwerpen die werden aangesneden, werden soms met diep-ernstige gezichten aangehoord om even later een luide lach te veroorzaken. Benadrukt moet worden dat de gekozen locatie de huiskamersfeer opriep, die hoort bij de aard van het voorgedragen werk. Er waren momenten dat de aanwezige leden van de heemkundekring bijna aanschoven bij de Folk Formatie, wanneer zij een onderwerp ten gehore brachten. Meestal zijn lezingen aan de korte kant, omdat de concentratieboog bij het publiek niet eindeloos kan worden opgerekt. Op deze avond kon de voordracht echter niet lang genoeg duren en werden de sprekers/zangers/muzikanten met een langdurig applaus beloond voor hun zowel inhoudelijk als qua presentatie uitmuntende voordracht

HOEVEN – Heemkundekring Jan Uten Houte uit Etten-Leur ging er vrijdagavond laat met de winst vandoor bij de traditionele regionale heemquiz West-Brabant. Tot op het laatst streden maar liefst negentien kringen om deze eer.

Hoeven had vorig jaar gewonnen en mocht daarom in de schitterende historische locatie Bovendonk het quizgebeuren organiseren. Ruim 150 deelnemers kregen in de kapel acht vragen- en twee doe rondes te verwerken.

Presentator Wim de Rijck: “Het was een prachtig en ook best spannend gebeuren. Jan Uten Hout won maar met weinig verschil. Dat geeft aan hoe close het allemaal was. Etten Leur is door de winst uitgenodigd om de regioquiz in 2017 te organiseren. Mocht hen dat niet goed lukken, mogen ze altijd een vervanger vragen dit te doen. Het was in Hoeven in ieder geval een feest om dit allemaal mee te maken.”

 

Het Land van Gastel werd eervol negende.

Heemkundekring Jan Uten Houte uit Etten-Leur wint heemquiz West-Brabant 18 november 2016