Deze pagina is nog onder constructie

 

Genealogie van de familie Mastboom

Ruim twee eeuwen lang behoorde de familie Mastboom tot de elite van Oud Gastel. Hieronder staan we stil bij de belangrijkste voorvaders van Henri Mastboom. In juli 1904 heeft de heer Jan Verheyen uit Roosendaal zoon van Cornelis Johannes Verheyen en Maria Antonia Mastboom al een stamboom gemaakt van de familie Mastboom, voor zover die toen bekend was. De familie was afkomstig uit Wouw.
In ons dorp en in onze gemeente heeft zoals velen bekend, de familie Mastboom belangrijke invloed gehad. De eerste Mastboom in Oud Gastel was Petrus Mastboom * 28-04-1746 te Wouw † 26-11-1820 Oud Gastel .Hij was gehuwd met Gertrudis van Gunst uit Oud Gastel en kocht op 25 -05-1774 de bierbrouwerij “Het Bourgondische kruis” te Oud Gastel (deze stond op de plaats waar nu het dorpsmuseum is) Hij was de vader van Johannes Mastboom
de eerste burgemeester uit deze familie die o.a. drie burgemeesters aan onze gemeente leverde, te weten:


1. Johannes Petrus Mastboom * 23-12-1785 Oud Gastel † 18-09-1862 Oud Gastel tr. Antonia Bus * 05-05-1790 Stampersgat † 04-01-1857. Zij hadden negen kinderen. Hij was burgemeester van 1852 tot 1862.

2. Henricus Petrus Mastboom zoon van bovengenoemde Johannes Mastboom * 09-09-1834 Oud Gastel † 01-01-1887 Oud Gastel tr. Anna Maria Louisa van der Veken * 29-01-1844 Leuven † 14-05-1937 (Zij huwde voor de tweede maal met Dr.P.J.W. Dautzenberg.) Henricus was burgemeester van 1877-1887.


3. Antonius Gerardus Johannes Mastboom oomzegger van bovengenoemde Henricus * 11-09-1868 Oud Gastel
† 31-10-1954 Oud Gastel. tr. Maria Lucia Cornelia Henrica Brosens * 20-10-1879 Hoogstraaten † 03-07-1963 Oud Gastel. Hij begon als jongste 30-jarige burgemeester van Nederland in 1898 in onze gemeente en bleef burgemeester tot 01-05-1940 ruim 42 jaar dus! Zij hadden een zoon Henricus Petrus Alphons Maria *  17-07-1907 Oud Gastel. Hij was de laatste Mastboom in Oud Gastel en woonachtig in het monumentale pand, met bordes en mastboom (1874 ) in de Dorpsstraat. Nu een Museum dat u zeker moet gaan bezoeken, het huis is bevroren in de tijd. en geeft u een kijkje in de tijd hoe de Mastbooms toen leefde.

De familie Mastboom was gelieerd aan andere bekende bierbrouwerij-families o.a. de familie Dam in Oud Gastel en Rubert uit Roosendaal. Ook kwamen er nog bekende burgemeesters, dijkgraven, bankiers, grootgrondbezitters, industriëlen en religieuzen in de familie Mastboom voor, zoals u kunt lezen in onderstaande stamboom.

Petrus Mastboom  is geboren  in Wouw en overleed  in Wouw tr. Angela Hermans.

uit dit huwelijk:
1. Herman Mastboom gedoopt 12-03-1682 Wouw † 10-10-1747 Wouw Volgt IIa.
2. Gertrud Mastboom  gedoopt 01-11-1684 Wouw † 28-11-1710 Wouw.
3. Joanna Mastboom  gedoopt 03-02-1687 Wouw † 13-7-1704 Wouw.
4. Maria Mastboom * 19-12-1747 Wouw volgt IIb.
5. Antonius Mastboom  † 29-10-1727 Wouw volgt IIc.
6. Cornelius Mastboom.

IIa               
Herman Mastboom gedoopt 12-03-1682 † 10-10-1747 Wouw  tr. Helena Abels zij is gedoopt 15-09-1671 Wouw.

uit dit Huwelijk:
1. Petrus Mastboom gedoopt 28-03-1715 Wouw † voor 1716.
2. Petrus Mastboom  gedoopt 17-11-1716 Wouw volgt III.
3. Cornelia Mastboom gedoopt 28-09-1719 Wouw † 26 -02-1766 Vroenhout Wouw.

IIb
Maria Mastboom  † 19-12-1747 Wouw tr. Cornelius Koppens  † 13-03-1733.

uit dit huwelijk:
1. Petronella Koppens  gedoopt 26-03-1713 Wouw.
2. Angelus Koppens  gedoopt 11-10-1719 Wouw.

IIc
Antonius Mastboom  † 29-10-1727 Wouw tr. Catharina Potters.

uit dit huwelijk:
1. Maria Mastboom gedoopt 11-10-1716 Wouw.

III.
Petrus Mastboom  gedoopt 17-11-1716 Wouw † 01-10-1747 Wouw tr. 02-09-1742  Cornelia Wagemakers gedoopt 18-04-1717 Wouw † 27-04-1765 Wouw dochter van Pieter Wagemakers en Petronella van de Kar.

uit dit huwelijk:
1. Helena Mastboom gedoopt 31-08-1743 Wouw † 25-12-1822 Wouw.
2. Petronilla Mastboom gedoopt 08-12-1744 Wouw.
3. Petruss Mastboom gedoopt 28-04-1746 Wouw volgt IV.

IV.
Petrus Mastboom gedoopt 28-04-1746 Wouw (Petrus was Bierbrouwer) † 26-11-1820 Oud Gastel tr.  Gertrudis van Gunst gedoopt 17-03-1754 Oud Gastel, † 30-10-1834 Oud Gastel dr. van Adrianus van Gunst en Joanna Adami.

Uit dit huwelijk:
1. Petrus Mastboom gedoopt 24-04-1783 Oud Gastel volgt Va.
2. Johannes Petrus Mastboom  
gedoopt 23-12-1785 Oud Gastel volgt Vb.
3. Anna Cornelia Mastboom  gedoopt 06-11-1787 Oud Gastel volgt Vc.
4. Johanna Mastboom
gedoopt 08-09-1790 Oud Gastel † 25-01-1867 Oud Gastel.
5. Jacobus Mastboom  gedoopt 14-01-1794 Oud Gastel † 1795.
6. Jacobus Mastboom  gedoopt 02-09-1796 Oud Gastel volgt Vd.

Va.
Petrus Mastboom  gedoopt 24-04-1783 Oud Gastel † 10-02-1834 Oudenbosch tr. 20-05-1813 Adriana Gijzen
* ca. 1777 Zundert † 30-01-1833 Oudenbosch.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Petronella Mastboom * 08-09-1813 Oudenbosch † 10-09-1814 Oudenbosch.
2. Maria Elisabeth Mastboom  * 21-04-1815 Oudenbosch † 07-05-1815 Oudenbosch.
3. Petronella Cornelia Mastboom * 01-05-1816 Oudenbosch † 27-08-1883 Breda.
Ongehuwd Huishoudster bij haar oom Mr. Jacobus Mastboom, (burgemeester van Breda).
4. Petrus Adrianus Mastboom * 19-06-1818 Oudenbosch † 03-12-1839 Oud Gastel.
5. Cornelis Johannes Mastboom * 19-07-1820 Oudenbosch volgt Vla.   
6. Jacobus Antonius Mastboom  * 30-07-1826 Oudenbosch † 28-09-1846 Breda.

Vb.
Johannes Petrus Mastboom * 23-12-1785 Oud Gastel†18-09-1862 Oud Gastel tr. 03-06-1816 Oud Gastel Antonia Bus, * 05-05-1790 Oud Gastel† 04-01-1857 Oud Gastel dr. van Govert Bus Herbergier te Stampersgat en Johanna Horiaens.Johannes Mastboom kreeg met zijn vrouw Antonia Bus negen kinderen. Het gezin bracht vijf religieuzen voort. Slechts twee zonen trouwden, zij bleven allebei in het dorp. De jongste van die twee Henricus, richtte in 1863 een brandverzekeringsmaatschappij op, die hij tooide met de fraaie naam “Zekerheid Geeft Rust”. De maatschappij verzekerde vooral boerderijen van bonafide eigenaren, van wie men kon aannemen dat zij ‘den “rooden haan” niet fokten’ (zelf brand zouden stichten). De aandeelhouders ontvingen doorgaans hoge winstuitkeringen.

 

Uit dit huwelijk:
1.Joanna Mastboom *20-06-1817 † 07-08-1884 Oud Gastel.

2. Petrus Govardus Mastboom * 11-05-1819 Oud Gastel volgt Vib.

3. Petronella  Mastboom * 02-12-1820 Oud Gastel RK relig † 0 6-05-1893 Laeken.
Moeder Cunegonda (geboren als Petronella Mastboom 02-12-1820 Oud-Gastel † 06-05-1893 Laken België).
Moeder overste van de Ursulinen te Laken bij Brussel 1865.

4. Godefridus Henricus Mastboom * 21-11-1822 Oud Gastel ( RK priester prior van Bornhem )
† 01-08-1906 Bornhem.

5. Jacobus Wilhelmus Mastboom * 24-08-1824 Oud Gastel ( RK priester ) † 01-03-1861Oud Gastel. 

6. Anna Cornelia Mastboom * 06-08-1826 Oud Gastel † 08-09-1898 Oud Gastel.

7. Elisabeth Adriana Mastboom * 12-10-1829 Oud Gastel ( RK relig. ) † 07-02-1871 Laeken.

8. Johannes Cornelis Mastboom * 14-12-1831 Oud Gastel ( RK priester ) † 03-03-1907 Rotterdam.

9. Henricus Petrus Mastboom * 09-09-1834 Oud Gastel (burgemeester van Oud Gastel) † 01-01-1887 Oud Gastel, tr. 16-5-1865 Anna Maria Louisa van der Veken * 29-01-1844 Leuven † 14-05-1937 Oud Gastel.

Foto 1 en 2: Petronella Mastboom /  Foto 3: Dit is waarschijnlijk Godefridus Henricus of 
Jacobus Wilhelmus Mastboom / Foto 4 en 5: Anna Cornelia Mastboom.

Boven: Johannes Cornelis Mastboom

Boven: 8 foto’s van Henricus Petrus Mastboom en Anna Maria Louisa van der Veken

Helemaal links: Henricus Petrus Mastboom Vierde van links: Max van Dam (uit Breda)

In 1866 was Henricus medeoprichter van de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek. Deze nieuwe industrie was zo kapitaalintensief dat ze ongeschikt was als familiebedrijf. Vooral lokale notabelen zonder binding met de suikerindustrie investeerden erin, aangetrokken door een hoge winstverwachting. De fabrieken hadden veel ongeschoolde arbeiders nodig in campagnetijd, wanneer er juist weinig ander werk was. Je zou kunnen zeggen: wat goed was voor de Mastbomen, was ook goed voor het volk. Henricus vervulde daarnaast enkele publieke functies. Hij was een paar jaar penningmeester van het RK Armbestuur en van 1877 tot zijn dood in 1887 burgemeester. Hij wordt getypeerd als een “bezadigd en gematigd man, die de gemeente rustig bestuurde”. Hij bouwde een neoclassicistisch herenhuis aan de Kerkstraat (nummer 67, later het huis van dokter Dautzenberg, die na het overlijden van Henricus met diens weduwe trouwde).

Neoclassicistisch herenhuis aan de Kerkstraat

(nummer 67, later het huis van dokter Dautzenberg)

Dr. P.J. W. Dautzenberg en Anna Maria Louisa van der Veken.
1: Ambtsketen – medaillon 1886 van burgemeester H P Mastboom.
1: Ambtsketen – medaillon 1886 van burgemeester H P Mastboom.
2: Ambtsketen – gemeentewapen.
2: Ambtsketen – gemeentewapen.
3: Ambtsketen Nederlands wapen
3: Ambtsketen Nederlands wapen

Vc. 
Anna Cornelia Mastboom  gedoopt 06-11-1787 Oud Gastel † 25-07-1872 Oudenbosch tr. 11-06-1810 Eernardus Gouverneur * 1752 Oudenbosch, † 06-09-1814 Oudenbosch Anna Cornelia Mastboom tr. 2e maal  22-01-1816 Cornelius Gregorius Goosen gedoopt 09-11-1785 Hoeven † 29-01-1862 Oudenbosch.

Uit het 1e huwelijk:
1. Petrus Gouverneur * 02-07-1811Oudenbosch † 27-01-1894 Oudenbosch.
2. Johannes Adrianus Gouverneur * 01-06-1813 Oudenbosch † 09-04-1879 Oudenbosch.

Uit het 2e huwelijk:
1. Adriana Cornelia Petronella Goosen * 05-01-1817 Oudenbosch † 08-01-1893 Oudenbosch .
2. Johanna Adriana Jacoba Goosen * 07-05-1819 Oudenbosch † 25-5-1866 Oudenbosch.

Vd. 
Jacobus Mastboom gedoopt 02-09-1796 Oud Gastel (burgemeester van Breda) † 31-04-1862 Breda
tr. Amelia Gilena Josephs Leclercq * 13-04-1803 Philippe-ville † 06-01-1827 Breda.

Uit dit huwelijk:
1. Amelia Gertrudis Gilena Mastboom  * 20-12-1826 Breda † 02-03-1843 Breda.

Vla. 
Cornelis Johannes Mastboom * 19-07-1820 Oudenbosch † 28-02-1879 Mechelen tr. Johanna Maria Ruts * 10-07-1812 Thielen † 20-01-1885 Mechelen.

Johanna Maria Ruts en Cornelis Johannes Mastboom. 

Uit dit huwelijk:
1. Jacob Pieter Jozef Maria Mastboom * 06-10-1849 Mechelen (Schepen van de stad Mechelen    België) tr. Clara Francisca Mathildis Budts * 29-11-1847 Mechelen † 18-08-1901 Mechelen 

volgt Vlla.

2. Alfons Karel Jozef Corneel Mastboom * 11-08-1851 Mechelen † 19-06-1884 Mechelen.

Jacob Pieter Jozef Maria Mastboom
Jacob Pieter Jozef Maria Mastboom
Jacob Pieter Jozef Maria Mastboom
Jacob Pieter Jozef Maria Mastboom
Jacob Pieter Jozef Maria Mastboom
Jacob Pieter Jozef Maria Mastboom
Clara Francisca Mathildis Budts
Clara Francisca Mathildis Budts
Alfons Karel Jozef Corneel Mastboom.
Alfons Karel Jozef Corneel Mastboom

VLb. 
Petrus Govardus Mastboom * 11-05-1819 Oud Gastel † 29-03-1896 Oud Gastel tr. 08-07-1847 

Theresia Petronella Dam gedoopt 11-12-1809 Roosendaal † 25-08-1864 Oud Gastel dr. van Gerardus Cornelius Dam (bierbrouwer) en Maria Adriana van Ertrijck tr. 2e maal Adriana Gillis * 01-10-1827 Baarle Nassau † 13-11-1915 Oud Gastel.

Petrus Govardus Mastboom tr. 2e maal Baarle Nassau 08-05-1865 Adriana Antonie Gillis
* 01-10 1827Baarle Nassau † 13-11-1915 Oud Gastel. Petrus was de oudere broer van Henricus en zette de brouwerij voort. Diens woonhuis en het bedrijf stonden aan de Dorpstraat 46. Petrus Mastboom was de enige van de negen kinderen die voor nageslacht zorgde. Dat deed hij goed. Uit twee huwelijken werden zes kinderen geboren. 
Zijn eerste vrouw kwam uit Roosendaal, de tweede uit Baarle-Nassau. 
Toen zoon Gerardus (uit het eerste huwelijk) in 1874 tr. liet zijn vader voor zichzelf, zijn tweede echtgenote Adriana Gillis en hun drie jonge kinderen op de plaats van de moestuin naast de brouwerij een nieuw huis bouwen:  het huidige pand Dorpsstraat 44.

 

Uit  1e huwelijk: 
1. Johannes Gerardus Maria Mastboom * 03-03-1849 Oud Gastel † 9/13-2-1935 Den Haag tr. 22-07-1879 OosterhoutJoanna Catharina Cornelia Rombouts *21-10-1852 Oosterhout † 15-01-1916 Den Haag volgt Vllb.

2. Maria Antonia Mastboom * 05-08-1851 Oud Gastel † 06-01-1940 Roosendaal tr .19-04-1882 Cornelis Johannes Verheyen * 11-03-1846 Roosendaal † 26-10-1911 Roosendaal ( Gemeente secretaris, lid van de Provinciale Staten. Ridder in de orde van Oranje Nassau) volgt Vllc.

3. Gerardus Franciscus Johannes Mastboom * 26-01-1853 Oud Gastel ( bierbrouwer ) † 06-03-1899 Oud Gastel tr. 26-08-1874 Adriana Cornelia Celestina Rubert * 26-08-1852 Roosendaal † 11-05-1898 Oud Gastel dr. van Jacobus Henricus Rubert  ( bierbrouwer ) en Cornelia Maria van Hal volgt Vlld.

Uit 2e  huwelijk van Petrus Govardus Mastboom en Adriana Antonie Gillis ,

1. Antonia Lucia Henrica Mastboom * 16-02-1866 Oud Gastel † 23-10-1899 Baerle Hertog tr. 11-09-1890 Oud Gastel Henricus Adrianus Josephus van Gilse * 25-02-1862 Baerle Hertog (burgemeester) † 10-11-1932 Baerle Hertog volgt Vlle.

Kinderen van Henri van Gilse-Mastboom en Antonia Lucia Henrica Mastboom

Maria Petronella Adriana van Gilse / Josephine Maria Catharina van Gilse / Anna Maria Magdalena van Gilse / Helena Antoneita Maria van Gilse /  Margaretha Josephine Joa. Mar van Gilse

2. Petrus Jacobus Johannes Maria * 19-07-1867 Oud Gastel (Dir. Brandverz. Maatschappij zekerheid geeft rust) † 31-01-1949 Oud Gastel, tr. 16-04-1901 Emma Elisabeth Johanna Maria Paternostre * 10-08-1872 Antwerpen † 04-05-1921 Oud Gastel volgt Vllf.

3. Antonius Gerardus Johannes  * 11-09-1868 Oud Gastel ( burgemeester ) † 31-10-1954 Oud Gastel
tr. 18-04-1904 Hoogstraten Maria Lucia Corn. Henr. Brosens  * 20-10-1879 Hoogstraten

† 03-07-1963 Oud Gastel volgt Vllg.

 

Familiefortuin

De omvang van het familiefortuin van de Mastbomen valt enigszins af te leiden uit de Gastelse ranglijst van belastingbetalers. ln 1896 waren de hoogst aangeslagenen burgemeester De Bie, dokter Dautzenberg en de beide bierbrouwers vader Petrus en zoon Gerardus Mastboom. Het brouwen van bier was eeuwenlang een winstgevend bedrijf geweest, maar omstreeks 1900 keerde het tij. Van de 207 brouwerijen die Noord-Brabant toen telde, waren er in 1930 nog maar 23 in bedrijf.

Een zoon van Gerardus schakelde nog over op het drogen van groente, maar in 1922 sloot hij definitief de poort van ‘Het Bourgondisch Kruis’ en vertrok met zijn gezin naar Roosendaal. Met de sluiting van de brouwerij eindigde de ambachtelijke activiteit van de familie. Oud Gastel zou hen niet meer zien ‘werken’.

De oudste van de zes kinderen van Petrus Mastboom, de arts Johannes, was weliswaar zichtbaar actief in een duidelijk beroep, maar hij deed dat ver weg in Den Haag, waar hij naam maakte als grondlegger van het Westeinde- ziekenhuis. Alleen de twee jongsten, uit het tweede huwelijk, bleven in het dorp: Petrus (1867-1949) en Antonius (1868-1954). Piet was directeur van de door Henricus opgerichte verzekeringsmaatschappij. Hij woonde tegenover de kerk, en kreeg één zoon, Jan. Deze volle neef van Henri Mastboom brak met de familietraditie: hij huwde ‘beneden zijn stand’ en was, naar men zegt, allerminst zuinig. Ook hij verliet Oud Gastel.

Antonius Mastboom (de vader van Henri) werd in 1898 op zijn 29e de jongste burgemeester van Nederland. In 1904 trouwde hij met Maria Brosens (1879-1963). Zij hadden een goed huwelijk, maar geen rijke kinderzegen. Marie verloor haar eerste kindje, een meisje, na een val tijdens de zwangerschap. Op 16-07-1907 werd een zoon geboren. De gelukkige ouders plantten een moerbeiboompje in de tuin achter het huis. Henri, of Harrie, zoals hij in Gastel werd genoemd, zou enig kind blijven.

Toon Mastboom zou 42 jaar het burgemeestersambt bekleden, wat hij combineerde met tal van andere posten. Zo vertegenwoordigde hij West-Brabant 27 jaar lang in de Provinciale Staten. Een kandidaatstelling voor de Tweede Kamer leverde onvoldoende stemmen op, maar dat heeft niet aan Oud Gastel gelegen. Hij was dijkgraaf, eerst van het waterschap Mark en Dintel, later van Heerjansland. Bovendien was hij commissaris en/of aandeelhouder en/of directeur in een aantal ondernemingen, de brandverzekeringsmaatschappij ‘Zekerheid Geeft Rust’, de waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant en in de suikerfabrieken. Hij maakte zich sterk voor het katholiek onderwijs: het Roosendaalse St. Norbertrus-en het St. Gertrudislyceum en de St. Radboudstichting. Daarnaast zat hij in tal van besturen, zoals van de R.K. Kiesvereniging, de Elisabethvereniging, de Paulusvereniging (tegen drankmisbruik) en de handboogschutterij ‘Eendracht maakt macht’

De standsbewustheid en rijkdom die Toon en Marie van huis uit kenden, leidde bij hen niet tot een leven in weelde, integendeel. ’s Zondags zagen de Gastelaars hen naar de kerk gaan, keurig gekleed, maar altijd hetzelfde. Over de satijnen zomerjas van Marie grapte men dat het de voering was van haar winterjas. Ook werd er beweerd dat zij en het personeel ’s winters rond het fornuis in de keuken zaten met de voeten in een bak hooi om brandstof te sparen en dat ze het afwaswater voor verhitting eerst opwarmden in de zon. Dat alles was niet waar, maar het beeld zat er niet ver naast.

Marie had een kostbare, zestigdelige huwelijksuitzet meegekregen, met onder meer kuitlange hemden, afgezet met Brusselse kant. Ze heeft er haar hele leven mee gedaan, want alles werd eindeloos versteld. Achter hun huis bezaten ze een enorm stuk grond met een boomgaard, moestuin en weilanden. In de schuur stonden schapen, Marie heeft ook een aantal jaren kippen gehouden. Ze waren vrijwel zelfvoorzienend. Het wecken van groente, oogsten van fruit en het maken van jam en gelei nam ieder seizoen veel tijd in beslag. Ze aten uiterst eenvoudig. Koffie en thee tussendoor was er niet bij. En de thee werd, dit verhaal klopt wel, afgemeten met een vingerhoed.

Deze sobere levenswijze, die steeds ongewoner werd naarmate de welvaart steeg, verwachtten zij ook van hun personeel en pachters. Als die zich met hard werken een beetje luxe konden veroorloven, was het zaak die uit het zicht van meneer en mevrouw te houden, want anders zou de pachtprijs stijgen. Op gezette tijden inspecteerden zij hun boerderijen. Als zij daar in hun eenvoudige, niet al te nieuwe auto arriveerden, was de radio weggeborgen, het natuurstenen tuinpad tijdelijk verwijderd. Begin 1940 nam hij op eigen verzoek afscheid als burgemeester. Bij zijn aantreden was hij ‘s lands jongste burgemeester, bij zijn vertrek de oudste. Zoon Henri verwachtte zijn vader op te kunnen volgen als burgemeester. Tot beider grote teleurstelling is dit echter nooit gebeurd.

Antonius Gerardus Johannes Mastboom  en Maria Lucia Cornelia Henrica Brosens

Eendragt Maakt Magt, handboogschutterij, Place de Meir, Oud-Gastel. V.L.N.R zittend: de jubilarissen (25 jaar lid): Hendrik van Nispen (kleermaker), Kees den Ronden (smid), Jan Hack (aannemer), Jan Knaap (schilder), Klaas van Mechelen (gemeente secretaris, kastelein). Middelste rij: Jan Aarssen (waard Place de Meir, kleermaker), de Jonge Polderboer (= Van Merriënboer Jr. Z'n vader had tegen het Buitenwater gewoond in de Drie Vrienden Polder, vandaar de naam Polderboer. Landbouwer uit Stoof, jong gestorven aan tering), Piet van Ierssel (smid), Toon Peeters (slager), Louis Uijtdewilligen (boer uit Stampersgat), Jan Smoor (brouwer), president A.G.J. Mastboom (burgemeester), Verpaalen (suikerkoker op fabriek, eerst timmerman?), Willem Slooters (winkelier), Jan Peeters (vetweier), Jan Borst (knoper uit Koelestraat), Andries van der Put (= Pietje, slager nabij toren), Jan Mastboom (brouwer), Ko Horsten (looier, rentenier), Arjaan Kostermans (timmerman). Achterste rij: Jan Jongeneelen (timmerman, hoek van de Koelestraat), Giel van Leest (smid op de Markt), Mar Bernaerts (varkenskoopman, Tinus van Nispen (kleermaker), Simon van Nispen (timmerman), Pietje Peeters (vetweier), Den Dunne (Jaak van Sprundel uit Stampersgat, boer), Tinus van den Bos (boer uit Stoof).
Eendragt Maakt Magt, handboogschutterij, Place de Meir, Oud-Gastel. V.L.N.R zittend: de jubilarissen (25 jaar lid): Hendrik van Nispen (kleermaker), Kees den Ronden (smid), Jan Hack (aannemer), Jan Knaap (schilder), Klaas van Mechelen (gemeente secretaris, kastelein). Middelste rij: Jan Aarssen (waard Place de Meir, kleermaker), de Jonge Polderboer (= Van Merriënboer Jr. Z'n vader had tegen het Buitenwater gewoond in de Drie Vrienden Polder, vandaar de naam Polderboer. Landbouwer uit Stoof, jong gestorven aan tering), Piet van Ierssel (smid), Toon Peeters (slager), Louis Uijtdewilligen (boer uit Stampersgat), Jan Smoor (brouwer), president A.G.J. Mastboom (burgemeester), Verpaalen (suikerkoker op fabriek, eerst timmerman?), Willem Slooters (winkelier), Jan Peeters (vetweier), Jan Borst (knoper uit Koelestraat), Andries van der Put (= Pietje, slager nabij toren), Jan Mastboom (brouwer), Ko Horsten (looier, rentenier), Arjaan Kostermans (timmerman). Achterste rij: Jan Jongeneelen (timmerman, hoek van de Koelestraat), Giel van Leest (smid op de Markt), Mar Bernaerts (varkenskoopman, Tinus van Nispen (kleermaker), Simon van Nispen (timmerman), Pietje Peeters (vetweier), Den Dunne (Jaak van Sprundel uit Stampersgat, boer), Tinus van den Bos (boer uit Stoof).

M.L.C.H. Brosens

Handboogschutterij - eendragt maakt magt burgemeester A Mastboom met leden van de handboogschutterij bij Place de Meir 1923.
Handboogschutterij - eendragt maakt magt burgemeester A Mastboom met leden van de handboogschutterij bij Place de Meir 1923.
Ambtsjubileum A Mastboom - 40 jaar burgemeester huldiging bij Place de Meir door handboogvereniging 'eendragt maakt magt' 1938.
Ambtsjubileum A Mastboom - 40 jaar burgemeester huldiging bij Place de Meir door handboogvereniging 'eendragt maakt magt' 1938.
Handboogschutterij - eendragt maakt magt Antoon Mastboom 50 jaar President -Kees van Ginneken - Lauran Vrolijk - Henri Mastboom 1940. zittend: Fien Aarsen_ Kees van Ginneken_ Kees Verpalen_A Mastboom _ Marijn Bernaerts _Tinus van Nispen_ Bertus Nijman. staand: Bertus Manjè_ Laurent Vrolijk_ Nard Heshof Math Ribbens_ Toon Aarsen_ Piet Melsen_ Toin Timmermans Jan van Iersel_Floor Akkermans_ Henri Mastboom_ Jot Akkermans_ Klaas de Ronden_ Piet Akkermans_ Geert Vergouwen_ Piet Bus_ Piet van Iersel_Rinus Dingenouts_ Louis Smoor_ Steven van As_ Jan Slootmans.
Handboogschutterij - eendragt maakt magt Antoon Mastboom 50 jaar President -Kees van Ginneken - Lauran Vrolijk - Henri Mastboom 1940. zittend: Fien Aarsen_ Kees van Ginneken_ Kees Verpalen_A Mastboom _ Marijn Bernaerts _Tinus van Nispen_ Bertus Nijman. staand: Bertus Manjè_ Laurent Vrolijk_ Nard Heshof Math Ribbens_ Toon Aarsen_ Piet Melsen_ Toin Timmermans Jan van Iersel_Floor Akkermans_ Henri Mastboom_ Jot Akkermans_ Klaas de Ronden_ Piet Akkermans_ Geert Vergouwen_ Piet Bus_ Piet van Iersel_Rinus Dingenouts_ Louis Smoor_ Steven van As_ Jan Slootmans.
Handboogschutterij - eendragt maakt magt – prijsverschieting prijsverschieting bij Goort Mies aan Meirstraat door schutterijen Broederlijke Liefde - Eendragt maakt Magt - Virtus in Medio zittend:Piet van Hooijdonk BL_ Janus van Merrienboer BL _Ant Mastboom EmM_ Ko van den Enden BL_ Fien van Oosterhout BL Jan Aarsen BL_Goort Mies BL_ Willem van As BL . 2e rij: Jan Slootmans EmM_ Harrie van Hooijdonk BL_ Toon Aarsen EmM _Janus Mies BL_ Dingeman Muijs Vim_ Christ Aarts BL_ Jan van Sprundel EmM_ Marijn Bernaerts EmM_ Piet van As BL_ Ko de Veth ViM_Harrie Peeters EmM_ Fien Aarsen EmM_ Piet Bus EmM_Klaas den Ronden EmM_ Dries van As LB _Martien van Nispen EmM_ ?_?_ Kees Heshof EmM_ Rein van den Enden BL_ Janus van As BL_ Janus Jansen BL_ Krijn van As BL_ Willem Tak BL_ Kees Verpalen EmM . 3e rij: Leen Theunisse ViM_ Jan Wierickx ViM_ Bertus Nijman EmM_Steven van As EmM_ Geert Vergouwen EmM_ Piet van Leengoed BL_Rie van Oosterhout ViM_ ?_?_ Arjaan Mies (vader van Goort en Janus) ViM_Kees van Ginneken EmM_ Janus Jongenelen EmM_Sjef van Iersel EmM_ Cor Gijzen (de buurt) BL. *BL= Broederlijke Liefde *EmM= Eendragt maakt Magt *ViM= Virtuds in Medio
Handboogschutterij - eendragt maakt magt – prijsverschieting prijsverschieting bij Goort Mies aan Meirstraat door schutterijen Broederlijke Liefde - Eendragt maakt Magt - Virtus in Medio zittend:Piet van Hooijdonk BL_ Janus van Merrienboer BL _Ant Mastboom EmM_ Ko van den Enden BL_ Fien van Oosterhout BL Jan Aarsen BL_Goort Mies BL_ Willem van As BL . 2e rij: Jan Slootmans EmM_ Harrie van Hooijdonk BL_ Toon Aarsen EmM _Janus Mies BL_ Dingeman Muijs Vim_ Christ Aarts BL_ Jan van Sprundel EmM_ Marijn Bernaerts EmM_ Piet van As BL_ Ko de Veth ViM_Harrie Peeters EmM_ Fien Aarsen EmM_ Piet Bus EmM_Klaas den Ronden EmM_ Dries van As LB _Martien van Nispen EmM_ ?_?_ Kees Heshof EmM_ Rein van den Enden BL_ Janus van As BL_ Janus Jansen BL_ Krijn van As BL_ Willem Tak BL_ Kees Verpalen EmM . 3e rij: Leen Theunisse ViM_ Jan Wierickx ViM_ Bertus Nijman EmM_Steven van As EmM_ Geert Vergouwen EmM_ Piet van Leengoed BL_Rie van Oosterhout ViM_ ?_?_ Arjaan Mies (vader van Goort en Janus) ViM_Kees van Ginneken EmM_ Janus Jongenelen EmM_Sjef van Iersel EmM_ Cor Gijzen (de buurt) BL. *BL= Broederlijke Liefde *EmM= Eendragt maakt Magt *ViM= Virtuds in Medio

Foto 1: Luchtbescherming Oud Gastel – Stampersgat 1938 

le rij: H Lankers_ H Bus_ J Schellekes_ M Stoffels_ A Laros_ Adr. van Aken. 
2e rij:hoofdonderwijzer J Korsmit_ A Gabriels_ M Luijken_ Piet Uitdewilligen_ burg. Antoon Mastboom_ M Theunisse_ ?_ J van Poll_dokter Knitel_ J Jobse. 
3e rij: J Schijven_ C van Aken_ Wierikx ?_ ?_ Roebroeks_ Ant Bus_geheel rechts dhr. J.E. Luijkx,  rest onbekend hoofd luchtbescherming hr Waalwijk ontbreekt, waarschijnlijk de fotograaf.

 

Foto 2: Ambtsjubileum A Mastboom – 40 jaar burgemeester 03-03-1938 
Mevr. Mastboom-Brosens_ Antoon Mastboom_ Henri Mastboom_ Harrie van Mechelen_ 
P Uijt dewilligen Martinus van Nispen_H (rie) Luijten_Jan van Ierssel_ Adrianus van Wezel_ P Theunissen_ Cees Melsen_ J.Luijkx_ ?_ Piet Verholen_Joh van Rijsbergen

Foto 3 en 4: 40 jaar jubelieum in bloemenhulde temidden van gezin – notabele en gemeenteraadsleden

Foto 5: Viering 25-jarig jubileum van A.G.J. Mastboom als burgemeester van Oud-Gastel.

Vlla. 

Jacob Pieter Jozef Maria Mastboom * 06-10-1849 Mechelen † 11-04-1913 Battel tr. Clara Francisca Mathildis Budts * 29-11-1847 Mechelen† 18-08-1901 Mechelen.

Jacob Pieter Jozef Maria Mastboom.
Jacob Pieter Jozef Maria Mastboom.

Uit dit huwelijk:
1. Corneel Alfons Philip J.M Mastboom * 24-04-1880 Mechelen † 22-05-1885 Mechelen.

2. Hubert Pieter Jan Frans M Mastboom * 12-01-1883 Mechelen † 28-6-1884 Mechelen.

3. Maria Josephina Col. Math. J Mastboom * 05-05-1884 Mechelen † 09-08-1922 Battel

tr. 01-02-1904 Julius Jan Paul Janssen * 19-02-1876 Mechelen.

4. Jan Baptist Karel Ant. Mar.Mastboom  * 30-05-1885 Mechelen.

5. Martha Florimonda Ph. Wiv. M. Mastboom * 19-09-1886 Mechelen.

Foto 1: Madame Budts-Dieudonnë (moeder van Claire F.M. Buts, de vrouw van Jacques P.J.M. Mastboom) en Corneille A.Ph.J.M. Mastboom, * 24-04-1880, † 22-05-1885 te Mechelen, België.

Foto 2: Maria Josephina Col. Math. J Mastboom.
Foto 3: 
Martha F.Ph.W.M. Mastboom * 19-09-1886, † 06-01-1925 te Mechelen-Battel. Ongehuwd.

Foto 4: Louis Janssen Vader van Julius J.P. Janssen.

Foto 5: Mathilde Janssen-de Cocq. Moeder van Julius J.P. Janssen.

VlLb.  

Johannes Gerardus Maria Mastboom * 03-03-1849 Oud Gastel † 09-02-1935 Den Haag tr. 22-07-1879 Oosterhout Joanna Catharina Cornelia Rombouts* 21-10-1852 Oosterhout † 15-01-1916 Den Haag.

 

Uit dit huwelijk:
1. Joseph Marie Mastboom  * Roosendaal 09-03-1881 ( Burgemeester ) † Halsteren/Den Haag 01-03-1949 tr. Teteringen 29-07-1913 Elisabeth Johanna Wilhelmina Bijvoet  * Tilburg 04-04-1886.

2. Maria Theresia Mastboom * Den Haag 01-01-1883 † Oosterhout 13-08-1968 tr. Den Haag 22-07-1909 Sigebertus Ludovicus Emilie M. Fick * Oosterhout 28-06-1883 † Oosterhout 27-12-1964.

3. Leon Johannes Maria Mastboom * Den Haag 21-07-1884 ( Kantonrechter ) † Nijmegen 02-10-1944 tr. Nijmegen 18-07-1916 Agnes Maria Aloysia Verheyen * Nijmegen 17-06-1891 † Beek  Ubbergen/Nijmegen 19-10-1969.

4. Bernardine Henriette Maria Mastboom * Den Haag 16-03-1886 † Den Haag 06-09-1940 tr. Den Haag 03-09-1912Willem Adriaan Joseph Maria Fick * Oosterhout 20-03-1887.

5. Louisa Adriana Maria Mastboom * Den Haag 21-02-1888 † Den Haag 27-06-1888.

6. Theresia Adriana Maria Mastboom * Den Haag 27-11-1889 ( Religieuze Verpleegster ) † Tilburg 15-12-1966.

7. Josephus Henriette Maria Mastboom * Den Haag 18-08-1891 tr. Den Haag 03-03-1919 Ludovicus Johannes Joseph Mar. Fick * Oosterhout 26-03-1890.

Foto 1: Joanna Catharina Cornelia Rombouts.
Foto 2: Johannes Gerardus Maria Mastboom.
Foto 3: 
Theresia Mastboom (zuster Jeannette) dochter van Dr. J. Mastboom en Jeannette M. Rombouts Den Haag.
Foto 4: 
Leon Johannes Maria Mastboom.