Corona epidemie

Dorpsmuseum voorlopig nog gesloten:

 

Beste mensen,

Sinds 1 juni worden de teugels van de ‘intelligente lockdown’, welke ons sociaal leven sinds 12 maart sterk beperkte, weer wat gevierd. Waren alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden, nu zijn horeca, bioscopen en musea onder strenge voorwaarden weer open voor gasten en bezoekers. Ons dorpsmuseum blijft voorlopig gesloten voor bezoekers, omdat vele van de leden en vrijwilligers onder risicogroepen vallen, waarbij de kans dat een infectie met het coronavirus tot een ernstig verloop leidt, aanzienlijk is. De komende maanden zal blijken hoe de uitbraak zich in Nederland ontwikkelt. Tot op heden zijn de hygiëne-adviezen om de epidemie te beteugelen goed opgevolgd en is de uitbraak van het coronavirus tot staan gebracht. Omdat het risico op nieuwe infectiehaarden aanwezig blijft, lijkt het verstandig om ook bijeenkomsten en vergaderingen van de heemkundekring uit te stellen.  

Koningsdag hebben we dit jaar anders moeten vieren dan voorgaande jaren. Geen festiviteiten buiten, maar in en rondom het huis. Ook Bevrijdingsdag op 5 mei en de Dodenherdenking kenden geen samenkomsten, maar een ingetogen viering zonder publiek. De recente dodenherdenking in Margraten, waar Willem-Alexander een indrukwekkende toespraak hield, getuigde door de beelden van weidse verlatenheid van de enorme geometrische begraafplaats met meer dan 8000 graven en de afwezigheid van publiek, van de enorme offers die voor onze huidige vrijheid betaald zijn.  Het is daarom ook zo vervreemdend dat juist nu die vrijheid door de pandemie van het coronavirus (COVID-19) is gegijzeld. Was het nog zo dat de toenmalige  Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins op 24 januari aan de Tweede Kamer meldde dat Nederland goed was voorbereid op een mogelijke uitbraak van het COVID-19, een nieuwe ziekte die fataal kon aflopen en waarvoor geen vaccin voorhanden was. Anderhalve maand later volgde de ‘intelligente lockdown’ die voor vele ouderen een eenzame en angstige tijd inluidde.

 

Wat kan ‘Het Land van Gastel’ u wel bieden:

 

Wij zijn verheugd dat in de periode van thuisblijven en 1,5 meter afstand houden, de website van ‘Het Land van Gastel’ een groot aantal bezoekers heeft gehad en nog heeft. De documentaire over de bevrijding van Oud Gastel heeft veel bezoekers getrokken. Het is daarom goed te vermelden dat in ons jaarboek van 2019 verschillende artikelen over de Tweede Wereldoorlog zijn verschenen en dat dit jaarboek nog steeds voorradig is. U kunt dit jaarboek via onze site bestellen. Het jaarboek wordt dan opgestuurd, waarbij de Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ de kosten van verzending voor haar rekening neemt. Dus een uitgelezen kans om de videopresentatie over de bevrijding van Oud Gastel van deze website aan te vullen met ons prachtige jaarboek.

 

Vriendelijke groet en wees zuinig op uw gezondheid,

 

Leo van Leengoed,

Voorzitter

 

Zie ook de viering van 75 jaar bevrijding van Gastel

klik hier

 

Activiteiten AGENDA 2020

Activiteiten meerdere malen per jaar:

Openstellingen museum op zaterdagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur

Openstellingen museum en werkzaamheden vrijwilligers op dinsdagmorgen 10.00 uur – 12.00 uur

Lesproject Jet en Jan, leerlingenbezoek basisscholen groep 5, circa 10 per jaar

Bestuursvergaderingen, circa 8 per jaar

Bijeenkomsten genealogiegroep, ca 10 per jaar

Bijeenkomsten redactie jaarboek, ca 10 per jaar

 

Activiteiten één keer per jaar:

Presentatie jaarboek 2019, januari 2020

Algemene leden vergadering, april 2020

Nader te bepalen presentatie na de algemene ledenvergadering, april 2020

‘Filmavonden Gastels Trots’, mei 2020

Jaarlijks reisje Heemkundekring, juni /juli 2020

Nader door reiscommissie te organiseren activiteit

Vrijwilligersmiddag, augustus 2020

Activiteiten Open Monumentendag, september/oktober 2020

Algemene ledenvergadering, november 2020

Nader te bepalen presentatie na de algemene ledenvergadering, november 2020

Presentatie genealogiegroep, december 2020 

 

Activiteitenkalender 2020:

 

< Juni 2020 >
ZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdag
  1 2MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
i.v.m. corona-virus
3 4 5 6MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
i.v.m. corona-virus
7 8 9MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
i.v.m. corona-virus
10 11 12 13MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
i.v.m. corona-virus
14 15 16MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
i.v.m. corona-virus
17 18 19 20MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
i.v.m. corona-virus
21 22 23MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
i.v.m. corona-virus
24BIJEENKOMST GENEALOGIEGROEPBIJEENKOMST GENEALOGIEGROEPTijd: 19:30 - 21:30
Afgelast i.v.m. het corona-virus Museum "In de Drie Snoeken"
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
25JET en JANJET en JANTijd: 10:30 - 12:00
Afgelast i.v.m. het corona-virus OBS De Linde
groep 4
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
26 27MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
i.v.m. corona-virus
28 29 30MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
i.v.m. corona-virus
       

 

Activiteiten Brabants Heem, Erfgoed Brabant, Mastboom lezingencyclus en nog veel meer:

 

AGENDA
AGENDA
LEZINGEN
LEZINGEN
KOERIER
KOERIER
Bernardusdagen.nl
Bernardusdagen.nl
NIEUWS
NIEUWS
DAGBOEK JAN DE QUAY
DAGBOEK JAN DE QUAY
DE WANDELING TV
DE WANDELING TV
LEZINGCYCLUS
LEZINGCYCLUS
NIEUWS
NIEUWS
IMMATERIEEL ERFGOED
IMMATERIEEL ERFGOED
CULTUURMAAND EN OPEN MONUMENTENDAG
CULTUURMAAND EN OPEN MONUMENTENDAG