Corona epidemie

De corona epidemie houdt ons in haar greep. De voorschriften waar we ons aan moeten houden (afstand houden, geen handen geven, in de elleboog niezen/hoesten, handen vaak wassen) hebben ten doel infecties te voorkomen. Door zelf voorzichtigheid in acht te nemen, beschermen we ook anderen. Infecties voorkomen is uiterst belangrijk, omdat vooral voor ouderen een infectie met dit coronavirus een groot risico vormt. Het gevolg van deze voorzorgsmaatregelen is dat velen van ons hierdoor geïsoleerd raken en misschien ook eenzaamheid ervaren.

 

Het is nog verre van duidelijk hoelang we ons aan deze voorzorgsmaatregelen moeten houden voordat het risico op infectie verdwenen is. Voorlopig is het museum gesloten en zijn alle activiteiten van de heemkundekring opgeschort.

 

Wel kunnen we u via deze website nog iets bieden. Op de website van Het Land van Gastel kunt u veel  artikelen, documenten, wetenswaardigheden en foto’s vinden uit de Gastelse historie, die u verstrooiing kunnen bieden. Ik wens u veel genoegen bij het bezoeken van onze website.

 

Leo van Leengoed

 

Zie ook de viering van 75 jaar bevrijding van Gastel

klik hier

 

Activiteiten AGENDA 2020

Activiteiten meerdere malen per jaar:

Openstellingen museum op zaterdagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur

Openstellingen museum en werkzaamheden vrijwilligers op dinsdagmorgen 10.00 uur – 12.00 uur

Lesproject Jet en Jan, leerlingenbezoek basisscholen groep 5, circa 10 per jaar

Bestuursvergaderingen, circa 8 per jaar

Bijeenkomsten genealogiegroep, ca 10 per jaar

Bijeenkomsten redactie jaarboek, ca 10 per jaar

 

Activiteiten één keer per jaar:

Presentatie jaarboek 2019, januari 2020

Algemene leden vergadering, april 2020

Nader te bepalen presentatie na de algemene ledenvergadering, april 2020

‘Filmavonden Gastels Trots’, mei 2020

Jaarlijks reisje Heemkundekring, juni /juli 2020

Nader door reiscommissie te organiseren activiteit

Vrijwilligersmiddag, augustus 2020

Activiteiten Open Monumentendag, september/oktober 2020

Algemene ledenvergadering, november 2020

Nader te bepalen presentatie na de algemene ledenvergadering, november 2020

Presentatie genealogiegroep, december 2020 

 

Activiteitenkalender 2020:

 

< Maart 2020 >
ZondagMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdag
1 2 3MUSEUM GEOPEND en VRIJWILLIGERSMUSEUM GEOPEND en VRIJWILLIGERSTijd: 10:00 - 12:00
Openstelling museum en werkzaamheden vrijwilligers op dinsdagmorgen
"In de Drie Snoeken"
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
4 5 6 7MUSEUM GEOPENDMUSEUM GEOPENDTijd: 10:00 - 12:00
Museum
"In de Drie Snoeken"
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
8 9 10MUSEUM GEOPEND en VRIJWILLIGERSMUSEUM GEOPEND en VRIJWILLIGERSTijd: 10:00 - 12:00
Openstelling museum en werkzaamheden vrijwilligers op dinsdagmorgen
"In de Drie Snoeken"
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
11 12JET en JANJET en JANTijd: 10:30 - 12:00
Talente
groep 5A
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
13 14MUSEUM GEOPENDMUSEUM GEOPENDTijd: 10:00 - 12:00
Museum
"In de Drie Snoeken"
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
15 16JET en JANJET en JANTijd: 10:30 - 12:00
Talente
groep 5B
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
17MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
i.v.m. corona-virus
18 19 20 21MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
i.v.m. corona-virus
22 23 24MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
i.v.m. corona-virus
25BIJEENKOMST GENEALOGIEGROEPBIJEENKOMST GENEALOGIEGROEPTijd: 19:30 - 21:30
Afgelast i.v.m. het corona-virus Museum "In de Drie Snoeken"
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
26 27 28MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
i.v.m. corona-virus
29 30 31MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
i.v.m. corona-virus
       

 

Activiteiten Brabants Heem, Erfgoed Brabant, Mastboom lezingencyclus en nog veel meer:

 

AGENDA
AGENDA
LEZINGEN
LEZINGEN
KOERIER
KOERIER
Bernardusdagen.nl
Bernardusdagen.nl
NIEUWS
NIEUWS
DAGBOEK JAN DE QUAY
DAGBOEK JAN DE QUAY
DE WANDELING TV
DE WANDELING TV
LEZINGCYCLUS
LEZINGCYCLUS
NIEUWS
NIEUWS
IMMATERIEEL ERFGOED
IMMATERIEEL ERFGOED
CULTUURMAAND EN OPEN MONUMENTENDAG
CULTUURMAAND EN OPEN MONUMENTENDAG