Activiteiten AGENDA 2022

Activiteiten meerdere malen per jaar:

Openstellingen museum op zaterdagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur

Openstellingen museum en werkzaamheden vrijwilligers op dinsdagmorgen 10.00 uur – 12.00 uur

Lesproject Jet en Jan, leerlingenbezoek basisscholen groep 5, circa 10 per jaar

Bestuursvergaderingen, circa 8 per jaar

Bijeenkomsten genealogiegroep, ca 10 per jaar

Bijeenkomsten redactie jaarboek, ca 10 per jaar

 

Activiteiten één keer per jaar:

Presentatie jaarboek 2020, 2022

Algemene leden vergadering, april 2022

Nader te bepalen presentatie na de algemene ledenvergadering, april 2022

‘Filmavonden Gastels Trots’, mei 2022

Jaarlijks reisje Heemkundekring, juni /juli 2022

Nader door reiscommissie te organiseren activiteit

Vrijwilligersmiddag, augustus 2022

Activiteiten Open Monumentendag, september/oktober 2022

Algemene ledenvergadering, november 2022

Nader te bepalen presentatie na de algemene ledenvergadering, november 2022

Presentatie genealogiegroep, december 2022

 

Activiteitenkalender 2022:

 

< december 2022 >
zondagmaandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdag
        1 2 3MUSEUM GEOPENDMUSEUM GEOPENDTijd: 10:00 - 12:00
Museum
"In de Drie Snoeken"
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
4 5 6MUSEUM GEOPEND en VRIJWILLIGERSMUSEUM GEOPEND en VRIJWILLIGERSTijd: 10:00 - 12:00
Openstelling museum en werkzaamheden vrijwilligers op dinsdagmorgen
"In de Drie Snoeken"
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
7 8 9 10MUSEUM GEOPENDMUSEUM GEOPENDTijd: 10:00 - 12:00
Museum
"In de Drie Snoeken"
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
11 12 13MUSEUM GEOPEND en VRIJWILLIGERSMUSEUM GEOPEND en VRIJWILLIGERSTijd: 10:00 - 12:00
Openstelling museum en werkzaamheden vrijwilligers op dinsdagmorgen
"In de Drie Snoeken"
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
14BIJEENKOMST GENEALOGIEGROEPBIJEENKOMST GENEALOGIEGROEPTijd: 19:30 - 21:30
Museum "In de Drie Snoeken"
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
15 16 17MUSEUM GEOPENDMUSEUM GEOPENDTijd: 10:00 - 12:00
Museum
"In de Drie Snoeken"
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
18 19 20MUSEUM GEOPEND en VRIJWILLIGERSMUSEUM GEOPEND en VRIJWILLIGERSTijd: 10:00 - 12:00
Openstelling museum en werkzaamheden vrijwilligers op dinsdagmorgen
"In de Drie Snoeken"
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
21 22 23 24MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
Wegens Kerstmis
25 26 27MUSEUM GEOPEND en VRIJWILLIGERSMUSEUM GEOPEND en VRIJWILLIGERSTijd: 10:00 - 12:00
Openstelling museum en werkzaamheden vrijwilligers op dinsdagmorgen
"In de Drie Snoeken"
Dorpsstraat 50
Oud Gastel
Map
28 29 30 31MUSEUM GESLOTENMUSEUM GESLOTENTijd: 10:00 - 12:00
Wegens Oudjaar