Colofon

Colofon:

Met zorg proberen we de informatie op deze website correct weer te geven en actueel te houden. We aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden van deze site, dan wel directe en/of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan, van en door wie dan ook.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site. Overname van het logo en overige huisstijlelementen van Heemkundekring “Het Land van Gastel” is niet toegestaan.

 

Links:

Ten behoeve van de gebruikers van onderhavige site, hebben wij internetlinks opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

 

Auteursrechten/Privacy:

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht in het controleren op de juistheid van de gepubliceerde gegevens op de aanwezigheid van auteursrechten en op de bescherming van privacy, kan het voorkomen dat u van mening bent dat informatie niet, of niet op deze wijze, op de website mag worden opgenomen. In dat geval kunt u contact opnemen met de webmaster. Wij zullen indien nodig daarna zo snel mogelijk de informatie aanpassen dan wel verwijderen.

Van een deel van de foto’s hebben wij de naam van de maker achterhaald. De meeste van hen hebben toestemming gegeven om hun foto op onze website te presenteren. Van veel foto’s echter is de naam van de rechthebbende niet bekend. Mocht iemand menen rechten te ontlenen aan een foto, dan verzoeken wij hem/haar om contact met ons op te nemen.

Voor overige vragen en/of opmerkingen kunt u met ons Contact opnemen.


Bestuur van Heemkundekring “Het Land van Gastel”