Waterpoortweekend

De Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort, die op 30 juni 2016 in Tholen werd getekend, verwoordt dat de zes gemeenten gelegen rond het Volkerak en Zoommeer (waaronder Halderberge), de betrokken provincies, waterschap Brabantse Delta en andere publieke en private partijen, samen aan de slag gaan met de ontwikkeling van het gebied.

Oude relaties tussen stad, water en ommeland zijn weer hersteld en nieuwe relaties zijn ont-staan. De overgangen van land en water bieden kansen voor wonen, recreatie en natuur. Ieder jaar organiseert Waterpoort een zogenaamd Waterpoortweekend. Dit jaar ook in Oud Gastel.

Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ werd verzocht om hier aan mee te werken. De ‘kartrekkers’ van de activiteit waren Marly Mulders (vormgeving), José Besters (Gemeente Halderberge), Bea Hoeks (Laurentiuskerk) en Wim Hofstede (Klooster Bovendonk). 

Het thema luidde: Bezoekers meenemen naar de historie van Gastel. Vroeger een dorp op de grens van zand en klei, werklieden, weinig industrie en kleinschalig en de rijkdom vertegenwoordigd door het Mastboomhuis en de kerken.

Hiertoe werd de historische paardentram, die reed tussen het ‘Gastels Sfeer’ en de kern van Oud-Gastel, weer in het leven geroepen. Een stukje natuurbeleving.

De paardentram stopte bij haltes op plaatsen waar allerlei activiteiten werden georganiseerd. Bij het Mastboomhuis, de Laurentiuskerk, de Hervormde Kerk en het Dorpsmuseum was voor de reizigers van de paardentram het nodige te zien. Bij ‘Gastels Sfeer’ was er een streekproductenmarkt met kraampjes waar diverse producten te koop waren.

De bezoekers kregen in het Dorpsmuseum een indruk van het leven in Gastel uit de tijd dat de tram nog reed. Een doorlopende film/beeldvoorstelling werd ver-zorgd en  er was beeldmateriaal van de tram te zien.  Bovendien lagen er voor de bezoekers de brochures een ‘Wandeling door Gastel’ klaar.

Een van opzet leuke activiteit, die echter vanwege het slechte weer letterlijk en vanwege het feit dat de paardentram niet stopte bij de haltes, figuurlijk in het water viel.