Presentatie door Piet Meijers

Voor een presentatie na de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 april 2019 had het bestuur van de Heemkundekring ditmaal de heer Piet Meijers uitgenodigd, om een lezing te houden over “De geschiedenis van de Broeders van Saint Louis te Oudenbosch”.

Hij vertelde ons over het ‘Instituut Saint Louis’ te Oudenbosch, dat meer dan een eeuw lang een vermaard jongensinternaat was. Het internaat is inmiddels gesloten, maar de monumentale gebouwen bepalen nog steeds het straatbeeld in het historische centrum van Oudenbosch.

Aan de orde kwamen het ontstaan van het instituut, hoe men vroeger broeder werd en hoe het dagelijks leven op het internaat was. Tevens sprak hij over het onderwijs en de opvoeding op ‘Saint Louis’ en natuurlijk over hetgeen de broeders van ‘Saint Louis’ hebben nagelaten in Oudenbosch.

De heer Meijers begon zijn presentatie door in het kort te vertellen hoe het ‘Instituut Saint Louis’ was ontstaan. De stichters van het internaat waren Willem Hellemons en Johannes Huybrechts. Willem Hellemons (links op de foto) werd in 1810 geboren in Roosendaal. Al op jonge leeftijd trad hij toe tot het cisterciënzerklooster in Bornhem, België. Zijn priesteropleiding voltooide hij in Rome. Die stad maakte een diepe indruk op de jonge Willem. In 1836 werd hij benoemd tot kapelaan in Oudenbosch. Kort daarna werd hij daar pastoor. In 1840 stichtte Willem Hellemons een kloosterorde met als doel de Oudenbossche jeugd te onderwijzen. Deze congregatie werd vernoemd naar de Heilige Aloysius Gonzaga. De eerste overste was Johannes Huybrechts; die later bekend zou worden als Vader Vincentius (rechts op de foto).

De congregatie huisde eerst in een klein huisje aan de Kaaistraat, maar verhuisde al snel naar het pand De Drie Koningen aan de Markt. Na enige tijd werden daar ook kinderen van buiten Oudenbosch opgevangen. En zo ontstond het jongensinternaat Instituut Saint Louis, beter bekend als ‘De Broeders van Saint Louis’. Op de foto hiernaast ziet men het binnenplein van het instituut op 8 oktober 1890 bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

Op een of andere manier hebben een heleboel mensen in het verleden te maken gehad met Saint Louis. Zeker voor hen was het een zeer onderhoudende en herkenbare presentatie met mooi beeldmateriaal.