Gastel 75 jaar bevrijd

 

In de regionale pers werd bijna dagelijks aandacht geschonken aan het feit dat West-Brabant in oktober 2019 75 jaar geleden werd bevrijd. Uiteraard ook Oud Gastel tezamen met Stampersgat, zij het dat Stampersgat enige dagen later aan de beurt was. In de oorlogsjaren waren de dorpen verenigd in één gemeente Oud- en Nieuw Gastel. In een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle kernen van Halderberge is beslo-ten dat, naast een aantal gezamenlijke activiteiten die gemeentebreed worden georga-niseerd, er ook ruimte is voor de  oude kernen om op een eigen wijze gestalte geven aan de viering.

 

Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ besloot de herdenking van 75 jaar bevrijding van Gastel op zaterdag 26 oktober te starten met een kleine fototentoonstelling als   aanloop naar een grote tentoonstelling, die zal worden geopend op de nationale Bevrijdingsdag volgend jaar, dus op 5 mei 2020. De kleine fototentoonstelling blijft in ieder geval tot 5 mei 2020 staan en laat op een viertal grote panelen historische – vaak nog nooit vertoonde – foto’s zien. De panelen hebben allemaal een eigen thema.

  • Het eerste paneel heeft als titel: ‘De watervlakte voor de Mark – Dintel Linie’, een wat officiële naam voor de Gastelse polder en dan met name de Rijpersweg, die door de Duitse bezetter onder water was gezet. Een achttal – veelal dramatische foto’s – geeft een goede indruk van de situatie van dat moment.
    • De 10 foto’s op het paneel ‘De Bevrijders’ tonen behalve Britse en Amerikaanse bevrijders ook Gastelaren die in 1944 een actieve rol speelden.
    • Een derde paneel toont de rauwe kant van de oorlog. Er waren slachtoffers te betreuren en uiteraard werden die op een waardige wijze herdacht. In de Veerkensweg kwam kort na de oorlog een monument. Het paneel ‘Eerbetoon aan onze gevallen bevrijders’ toont in 12 foto’s op welke wijze de Gastelse gemeenschap   hen   speciale   eer   bewees.  
    • Uiteraard werd vlak na de oorlog de bevrijding uitbundig gevierd. Op de 13 foto’s op het paneel ‘Bevrijdingsfeesten’ is te zien hoe het gehele dorp in al zijn geledingen de bevrijding vierde.

 

 

 

 

 

 

 

Een mooi begin als aanloop naar de opening van de grote tentoonstelling op 5 mei 2020!

 

Ook is er op de website van “Ons West Brabant” is een kort fragment te zien over de bevrijding:

75 jaar bevrijding West-Brabant: Van Oud Gastel tot aan Klundert