Wederom druk bezochte presentatie van Jaarboek 2018

Op zaterdag 5 januari werd het eerste exemplaar van het Jaarboek 2018 door Leo van Leengoed, de voorzitter van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’, officieel overhan-digd aan wethouder Hans Wierikx van de Gemeente Halderberge.

Zoals in BN De Stem te lezen was, is de publicatie van een jaarboek voor Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ een belangrijke gebeurtenis. In de loop van het jaar worden plannen gemaakt en wordt uitgezien naar interessante onderwerpen. Niet alleen door de omvang van het boek, maar vooral ook door de inhoud is het een verrassend jaarboek geworden. Dit jaar vindt men in het boek – nog meer dan andere jaren – veel interessante, goed geschreven artikelen, die zijn voorzien van mooie foto’s en illustraties. Kortom, de redactie heeft wederom uitstekend gepresteerd.

Voorzitter Leo van Leengoed begon de boekpresentatie met de vele aanwezigen hartelijk welkom te heten en complimenteerde vervolgens de schrijvers van de artikelen uit het jaarboek.

 Zo vermeldde hij het bijzondere artikel ‘Een Gastelse jongen en Soekarno’ van senior-lid Julia Smoor. Haar vader Piet Smoor heeft tijdens zijn verblijf in Nederlands-Indië persoonlijk contact gehad met toen nog vrijheidsstrijder Soekarno. Ook het artikel over Rinus Hagenaars, geschreven door Piet Peeters, kreeg bijzondere aandacht. Het bleek dat de eerdergenoemde Piet Smoor door Gastelaar Kees Aarssen bij zijn aankomst in Nederlands-Indië van de boot werd gehaald.

Redacteur Kees Rademakers werd natuurlijk ook vermeld. Hij schreef verschillende artikelen waaronder ‘De bier-brouwers van Mastboom’ en ‘Opkomst en ondergang van Nieuw Gastel en de verschrikkingen van de Tachtigjarige Oorlog’. Tevens  complimen-teerde Van Leengoed de nieuwe schrijver Rien Voorbraak met ‘Een stukje geschiedenis over de familie Voorbraak’, waarin de accordeon van Ome Louis natuurlijk niet mocht ontbreken.

Ook Richard Tak deed weer mee met een geheel eigen krant over de jaren 1904 en 1905 en een uitgebreid artikel over het leven van de Gastelse patriciër Dr. Dautzenberg. Een speciale vermelding van de voorzitter kreeg het  artikel van Walter van Merriënboer over zijn heeroom ‘Gorie Roozen, een kerel’.

Alsof het dit jaar niet op kon, werden tevens de bijzondere publicaties vermeld van Bernard Musters voor zijn zeer persoonlijke herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en Marius Broos voor diens zeer heldere en informatieve tweede deel over de betekenis van de tram voor Gastel. Last but not least vermeldde hij het verhaal over de installatie van Burgemeester Hofland van de hand van Frans van Merriënboer. Loftuitingen alom van de voorzitter.

Hierna, zoals eerder vermeld, overhandigde hij wethouder Hans Wierikx het eerste exemplaar van het jaarboek. De heer Wierikx hield een korte speech waarin hij zijn waardering uitsprak voor de heemkundekring en zijn schrijvers en gaf aan dat de artikelen en verhalen uit de jaarboeken hem veel leesplezier gaven.

Net op het moment dat de voorzitter het officiële gedeelte wilde afsluiten, vroeg Rien Voorbraak nog even het woord. Hij bood de accordeon van Ome Louis, waaraan hij in het jaarboek reeds een artikel had gewijd, graag aan de heemkundekring aan. Hij liet dit vergezeld gaan van een muzikale toegift.

De voorzitter sloot na dit korte intermezzo het officiële gedeelte van de presentatie af. De aanwezigen kregen ruimschoots de tijd om Jaarboek 2018 – een waar collectors-item – aan te schaffen. De catering was natuurlijk goed verzorgd. Al met al kon de heemkunde-kring terugzien op een zeer geslaagde dag.