Het verhaal van de ’koffiecorner’

Geen vereniging kan functioneren zonder vrijwilligers. Ook Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ heeft er een behoorlijk aantal. Vrijwilligers die helpen met ‘Jet en Jan’, het organiseren van het jaarlijks uitstapje, het samenstellen van het jaarboek, het onderhoud van de website verzorgen, de genealogiegroep onderhouden en nog meer.

 

Zo ook hebben we de ‘bouwploeg’. Nol van Poeijer, Jan van Eekelen en Jos Kepers houden zich bezig met het onderhoud en het renoveren van ons pand. Een aantal vrijwilligers, waaronder dus ook de ‘bouwploeg’, komt nagenoeg iedere dinsdagmorgen naar het museum om ‘klusjes’ te klaren. Dat is de zogenaamde dinsdagmorgenploeg……………. logisch.

 

Ieder jaar heeft de ‘bouwploeg’ wel een plan om een bepaald ‘project’ te realiseren. Dit jaar had met name Nol van Poeijer zijn zinnen gezet op het aanpassen van de koffiecorner in de museumzaal. Hij vond de toog veel en veel te groot en bovendien hinderde die de bezoekers bij binnenkomst. Verder was de toogkast een rommeltje en zag er niet uit. De verlichting verlichtte niet en er was nog meer wat hem hinderde. Kortom er deugde niets van. Dus waren de plannen van Nol en Jan om de gemetselde toog kleiner maken, het cornerblad in te korten en de toogkast verkleinen.

Het einde van het verhaal was dat de hele toog werd gesloopt, het cornerblad en de toogkast werden verkleind, de vloer achter de toog opnieuw werd aangesmeerd en betegeld en er vervolgens een geheel nieuwe MDF toogombouw werd gemaakt. Eén of twee kwastjes verf erover en we hadden een totale make-over.

 

Het resultaat is een mooie nieuwe koffiecorner die niemand hindert, goed verlicht is en natuurlijk een mooie Vogelaars lichtbak heeft. Met dank aan onze bouwploeg!