Het maken van een foto van de Gastelse kaart van Frans Akkermans

Op 4 juni 2019 werden professionele foto’s gemaakt van de kaarten van Frans Akker-mans. Gaan we even terug naar 2018.

 

In maart 2018 werd in de archiefruimte van de heemkundekring een stellingkast van zijn plaats gehaald en werd een kaartenrol uit een bijna verborgen en tamelijk ontoe-gankelijke hoek uit de archiefruimte gepakt. Toen die kaart voorzichtig werd uitgerold, bleek de vondst zowel een grote als een kleine tekening van Frans Akkermans van de Gastelse kaart te betreffen. 

Het formaat van de grote kaart is 150 x 150 cm. De grote kaart is volgens een aantekening van Frans Akkermans in 1907 gemaakt.  De kleine kaart is – volgens een notitie van Frans Akkermans op de kaart – getekend in november 1936 naar het origineel van 1907.

 Geen van de leden – ook niet de “oude garde” – van de   heemkundekring had een echte herinnering aan de aanwezigheid van deze kaarten in ons museum. Frans van Merriënboer vermoedde dat een eerder Gastels heemkundig genootschap, dus een voor-ganger van de huidige heemkundekring, deze kaarten in haar bezit had en dat die via de gemeente uiteindelijk in het archief van ‘Het Land van Gastel’ zijn beland. Frans Akkermans en ook Théophile Nijman waren beiden lid van dat eerdere heemkundige genootschap. 

Het was direct duidelijk dat het hier om zeer unieke stukken ging. Ze verkeerden allerminst in goede staat en restauratie en conservering was dan ook dringend gewenst. In de loop van 2018 werd, vanwege diens expertise op dit vlak, contact opgenomen met Jeroen Grosfeld. Hij had als voormalig directeur van het Breda’s Museum veel ervaring op dit gebied en noemde een goed restauratieatelier waarmee hij had samengewerkt. In oktober 2018 werden de kaarten naar atelier  VanWaarde in Helmond gebracht.

Door bemiddeling van zowel Jeroen Grosfeld als Dick van Zuilichem als leden van het bestuur van de Mastboom Brosens Stichting werd eind oktober 2018 een offerte van atelier VanWaarde aan deze stichting aangeboden, vergezeld van een aanvraag voor een subsidie. Deze subsidie werd verleend.

In het voorjaar van 2019 konden de gerestaureerde kaarten weer bij VanWaarde worden opgehaald.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat in het najaar van 2019 de kaart op een feestelijke wijze officieel zou worden gepresenteerd. Bij de communicatie daarover in de pers en anderszins, wilden we daarbij graag gebruik maken van een goede foto van de verschillende kaarten. We zouden daartoe zelf een poging kunnen doen, maar de verwachting was dat dit niet de gewenste kwaliteit zou opleveren. Eind 2019 werd wederom contact opgenomen met Jeroen Grosfeld. Hij stelde voor de kaarten door een professionele fotograaf te laten vastleggen. De Mastboom Brosens Stichting had bovendien zelf ook foto’s nodig voor publiciteit rond het Mastboomfonds. Op dinsdag 4 juni is het dan zover en worden de kaarten door fotograaf Frans Strous uit Breda vastgelegd. Die werd daarbij geassisteerd door Jeroen Grosfeld, Nol van Poeijer en Kees Rademakers. Het resultaat mocht er zijn en dat het professionele bestanden betrof, bleek wel uit de grootte van de foto’s; die varieerde van 65 tot 128 MB.