Groepsbezoeken heemkundekring, het gehele jaar door

We hebben de indruk dat steeds meer groepen interesse hebben om ons museum te bezoeken. Misschien heeft het wel te maken met onze website en weten de mensen ons beter te vinden. In ons museum bevinden zich niet veel echte museale objecten maar wel heel veel van vroeger en dat ziet de bezoeker ook graag.

 

Dit jaar mochten we de familie Schreuder, de Scouting Andriessen Groep en een aantal bewoners van woon-zorgcomplex ‘Wozoco’ verwelkomen.

 

De kinderen van de vroegere huisarts dokter Schreuder komen elk jaar rond Allerzielen naar Oud Gastel om het graf van hun ouders te bezoeken. Aanvankelijk zwierven zij na dat kerkhofbezoek uit over Gastel om de oude contacten te bezoeken en aan te halen. Inmiddels is het bezoek aan Oud Gastel, naast een gezamenlijk bezoek aan het kerkhof ook een familiereünie geworden en is Café ’Onder de Toren’ de plek waar een belangrijk deel van de middag wordt vertoefd om de onderlinge contacten aan te halen en in stand te houden. Frits Schreuder heeft nog steeds goede contacten met Kees Rademakers en dat leidde er toe dat een bezoek werd gebracht aan de fototentoonstelling ‘Plekken van Plezier’ die ook voor de familie Schreuder veel oude herinneringen in beeld brengt. Een kleine 30 Schreuders van jong tot wat ouder inclusief aanhang, bezocht het museum. Eén van hen – eveneens een arts Pieter Schreuder – verzorgt in dit jaarboek een artikel, waarin hij terugblikt op zijn jeugdjaren in Gastel.

 

De bewoners van de ‘Wozoco’ inclusief begeleiding, samen ongeveer 25 man sterk, waren er eveneens tijdens de tentoonstelling ‘Plekken van Plezier’ en ‘Gastel 75 jaar bevrijd’. Voor hen was het een feest van herkenning. Frans van Merriënboer – het is hem wel toevertrouwd – was de “aon mekaor praoter” en de wandelende encyclopedie. De bewoner van ‘Wozoco’ en hun begeleiders  genoten van een kop koffie met cake, de vele mooie en herkenbare foto’s, een film over Oud Gastel en hadden zo een prima middag.

 

Een bezoek van OBS De Linde in verband met thema 75 jaar Bevrijding moesten we helaas voorlopig afzeggen.