De website, www.heemkundekringhetlandvangastel.nl

In dit activiteitenoverzicht van 2019 menen we ook aandacht te moeten besteden aan de ontwikkeling van onze website. Hier is in 2019 veel mee gebeurd.

Welkom bij Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’, zo begint de Homepagina van onze vereniging. En als we de bezoekersaantallen mogen geloven, is het voor veel mensen inderdaad een welkom. Richard Tak heeft de website eind 2017 opgezet en in samenwerking met Jan Vermeeren de inhoud gevuld en de vorm aangepast en verbeterd. De bezoekersaantallen liepen al spoedig snel op en dat houdt ongetwijfeld verband met ‘Gastels Trots’ waarvan Richard Tak de oprichter is. Via facebook-pagina ‘Gastels Trots’ leidt hij de bezoekers naar de website van de Heemkundekring.

Toch ging het niet helemaal optimaal. Het onder-houden van de website, de valkuil van iedere website, liet mede door tijdgebrek te wensen over. Agenda’s werden niet bijgehouden, activiteiten niet vermeld en de verschillende menu-onderdelen van de site werden niet geüpdatet. De functie van onze website: Bezoekers kennis laten maken met de doel-stellingen en activiteiten van een heemkundekring en ze hiervoor interesseren, kwam er niet helemaal uit.

Begin dit jaar hadden we het geluk dat Rien Voorbraak in het museum kwam binnenlopen. Hij gaf zich op als lid van onze vereniging en wilde graag actief bezig zijn binnen de vereniging. Natuurlijk was hij van harte welkom! We hebben Rien gevraagd of hij wilde meewerken aan de website en dat wilde hij graag. Het bleek dat hij een ICT achtergrond heeft, dus dat was een schot in de roos. Hij heeft zich de websitesoftware eigen gemaakt en volgde Richard Tak op als webmaster.

Agenda, activiteiten, vormgeving en menu’s zijn aangepast. En of het daarmee te maken heeft, weten we niet zeker, maar het aantal bezoekers is de laatste maanden wel extreem toegenomen. We hadden er al veel, maar nu nóg meer. Eind november 2019 circa 260.000 bezoekers en dat is bepaald niet slecht voor een website van een heemkundekring.

Nu is het natuurlijk nog zaak om de bezoekers van onze website om te zetten in leden van onze vereniging; Rien en Richard zijn in ieder geval op de goede weg.