Bernardusdagen 2017

Bernardusdagen tijdens 4 opeenvolgende zondagen met ingang van 20 augustus 2017:

Deze zomer vonden voor het eerst de Bernardusdagen plaats. Op vier zondagen in augustus/september werd aandacht besteed aan de bijzondere geschiedenis van vier West-Brabantse dorpen: Oud Gastel, Wouw, Hoeven en Oudenbosch.

De kerken van deze dorpen stonden eeuwenlang onder rechtstreeks gezag van een beroemd klooster in Belgisch Brabant: de Bernardusabdij (in Hemiksem/Bornem). Deze abdij heeft in de vier dorpen een bijzondere erfenis nagelaten. De Bernardusdagen zijn een initiatief om dit unieke erfgoed te ontsluiten voor publiek.

Voorafgaand aan de Bernardusdagen werd op 8 juni in Dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’ een informatieavond georganiseerd voor de vrijwilligers van ‘Bernardusdagen 2017’. Het was de bedoeling om de vier kerken in de deelnemende parochies en het grootseminarie in Hoeven open te stellen en in elke locatie een kleine tentoonstelling in te richten over het kloosterverleden. Bij de kunstvoorwerpen die herinneren aan de aanwezigheid van de cisterciënzers, kwamen kleine informatiepanelen. Vrijwilligers waren er noodzakelijk om de kerken te ‘beheren’ en de bezoekers welkom te heten.

Op de informatieavond voor de vrijwilligers van de Heemkundekring en de Laurentius-kerk, werd een korte documentaire gepresenteerd die ter gelegenheid van het uitbrengen van een boek over de cisterciënzers (‘Schiere monniken en grijze vrouwen’, Damon 2015) was gemaakt. In een PowerPointpresentatie werden vervolgens de objecten die in de Laurentiuskerk zouden worden uitgelicht, getoond. Bea en haar zoon Joep Hoeks verzorgden deze interessante informatieavond.

 

Vanaf 20 augustus waren de vijf tentoonstellingen over de band tussen een Belgisch cisterciënzerklooster en vier dorpen in West-Brabant gedurende 4 achtereen volgende zondagen te zien. Intussen heeft een evaluatie van de Bernardusdagen plaats gevonden. De deelnemende parochies willen volgend jaar deze manifestatie herhalen. Ze gaan inzetten op het vergroten van de publiciteit rond de Bernardusdagen teneinde meer bezoekers naar cisterciënzerdorpen te trekken.