Heemkundekring “Het Land Van Gastel” 
Dorpsmuseum “In de Drie Snoeken”
Dorpsstraat 50
4751 AM Oud Gastel
www.heemkundekringhetlandvangastel.nl

 

Algemene Ledenvergadering op donderdag 2 mei 2024
 

om 19.30 uur in Dorpsmuseum “In de Drie Snoeken” Dorpsstraat 50, Oud Gastel

 

Welkom met een kop koffie of thee met iets erbij

 

Agenda                                                               

1.    Opening en welkomstwoord door de voorzitter
2.    Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 25 oktober 2023
3.    Financiële verantwoording 2021, 2022 en 2023
4.    Gastel 750
5.    Bevrijding 80 jaar
6.    Collectieregistratie
7.    Reisje Heemkundekring
8.    Rondvraag
9.    Sluiting van de vergadering


Pauze van 20.15 – 20.30 uur


Na de pauze

 

Toneel Oud Gastel

 

Een presentatie van foto’s, filmbeelden en teksten over “De Nieuwe Comedie”.

Gratis toegankelijk voor leden en niet-leden.

Deze presentatie zal in ieder geval tot eind Mei te zien blijven voor iedereen op dinsdag- en zaterdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur in onze zaal.

 

Het logo van toneelvereniging


“De Nieuwe Comedie” uit  Oud Gastel.

 

Deze vereniging hield in 2021 op te bestaan.

 

 

Een presentatie van foto’s, filmbeelden en teksten over 
“De Nieuwe Comedie” met een korte inleiding door 
Jan Derene


Jan Derene, regisseur en schrijver van verschillende toneelstukken houdt een korte inleiding waarin hij vertelt over toneelvereniging “De Nieuwe Comedie”.
Toneelvereniging “De Nieuwe Comedie” begint met “De Ghesellen van Heer Jan”. Een Gastelse toneelvereniging opgericht omstreeks 1980, die vooral de wat serieuzere stukken speelde. 
Twee leden van deze vereniging waren van mening dat men over moest gaan naar het meer volkse en humoristische genre om zodoende meer bezoekers te trekken. En wat ook speelde, in de club maakte vooral “allochtone” Gastelaars de dienst uit.
De twee leden stapten op, trokken spelers en medewerkers aan en zo ontstond “De Nieuwe Comedie”. 


Op dat moment waren er in Oud Gastel dus twee toneelverenigingen actief. In 1984 kwam “De Nieuwe Comedie” met haar eerste voorstelling “Zwijgen uit angst”. “De Ghesellen van Heer Jan” hielden kort hierna op te bestaan. 

In de jaren die volgden, bracht “De Nieuwe Comedie” in circa 170 voorstellingen maar liefst 36 verschillende stukken op de planken. Hiervan werd één stuk “Zand of Klei” zowel in 1985 als in  2008, bij het 25-jarig bestaan, opgevoerd. 


Wat “speelde” er bij het spelen van een toneelstuk: regisseren, kiezen van een repertoire, repeteren, draaiboek, kleding, decor en rekwisieten, het bouwen, het podium, licht en geluid, promotie, film en video, financiën et cetera met als afsluiting het spelen. Kortom een hele doos van Pandora. 


12 oktober 2021, de allerlaatste Algemene Ledenvergadering. Deze stelde  vast dat na vele succesvolle jaren zowel het aantal bezoekers als de financiële middelen aanzienlijk waren afgenomen. En bovendien wilde een aantal spelers stoppen.  Een logisch besluit volgde, de vereniging hield op te bestaan. 
Helaas , het doek viel.