Corona epidemie

Dorpsmuseum opent weer haar deuren:

 

Beste mensen,

 

Sinds december ’20 zijn we weer in een ‘lockdown’, welke ons sociaal leven sinds 12 maart ’20 sterk beperkte, weer wat gevierd. Inmiddels zijn alle bijeenkomsten zijn weer verboden, oa. horeca, bioscopen en musea zijn weer gesloten voor gasten en bezoekers. Zo ook ons dorpsmuseum, het blijft voorlopig gesloten voor bezoekers, omdat vele van de leden en vrijwilligers onder risicogroepen vallen, waarbij de kans dat een infectie met het coronavirus tot een ernstig verloop leidt, aanzienlijk is. De komende maanden zal blijken hoe de uitbraak zich in Nederland ontwikkelt. Tot op heden zijn de hygiëne-adviezen om de epidemie te beteugelen goed opgevolgd en is de uitbraak van het coronavirus tot staan gebracht. Omdat het risico op nieuwe infectiehaarden aanwezig blijft, lijkt het verstandig om ook bijeenkomsten en vergaderingen van de heemkundekring uit te stellen.  

Koningsdag hebben we vorig jaar anders moeten vieren dan voorgaande jaren. Geen festiviteiten buiten, maar in en rondom het huis. Ook Bevrijdingsdag op 5 mei ’20 en de Dodenherdenking kenden geen samenkomsten, maar een ingetogen viering zonder publiek. De recente dodenherdenking in Margraten, waar Willem-Alexander een indrukwekkende toespraak hield, getuigde door de beelden van weidse verlatenheid van de enorme geometrische begraafplaats met meer dan 8000 graven en de afwezigheid van publiek, van de enorme offers die voor onze huidige vrijheid betaald zijn.  Het is daarom ook zo vervreemdend dat juist nu die vrijheid door de pandemie van het coronavirus (COVID-19) is gegijzeld. Was het nog zo dat de toenmalige  Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins op 24 januari ’20 aan de Tweede Kamer meldde dat Nederland goed was voorbereid op een mogelijke uitbraak van het COVID-19, een nieuwe ziekte die fataal kon aflopen en waarvoor geen vaccin voorhanden was. Anderhalve maand later volgde de ‘intelligente lockdown’ die voor vele ouderen een eenzame en angstige tijd inluidde. Vanaf 1 juni ’20 zijn er weer wat versoepelingen geweest, wat half oktober ’20 weer tot een hernieuwde lock-down leidde. Gelukkig is er nu perspectief met de vaccins die eraan komen.

 

Wat kan ‘Het Land van Gastel’ u wel bieden:

 

Wij zijn verheugd dat in de periode van thuisblijven en 1,5 meter afstand houden, de website van ‘Het Land van Gastel’ een groot aantal bezoekers heeft gehad en nog heeft. De documentaire over de bevrijding van Oud Gastel heeft veel bezoekers getrokken. Het is daarom goed te vermelden dat in ons jaarboek van 2019 verschillende artikelen over de Tweede Wereldoorlog zijn verschenen en dat dit jaarboek nog steeds voorradig is. U kunt dit jaarboek via onze site bestellen. Het jaarboek wordt dan opgestuurd, waarbij de Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ de kosten van verzending voor haar rekening neemt. Dus een uitgelezen kans om de videopresentatie over de bevrijding van Oud Gastel van deze website aan te vullen met ons prachtige jaarboek.

 

Vriendelijke groet en wees zuinig op uw gezondheid!