Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’

Dorpsstraat 50

4751 AM  Oud Gastel

 

 

 

 

 

Geachte leden van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’

 

Op 28 augustus houden we onze ledenvergadering in de Laurentiuskerk en krijgt u de 363 pagina’s tellende jubileumuitgave van ons jaarboek als geschenk!

Was het afgelopen jaar, door de corona-pandemie en de daarmee samenhangende beperkingen in de samenleving, onmogelijk om een ledenvergadering te houden, ook dit jaar moesten we de geplande ledenvergadering op 18 april verdagen. Verenigingen zijn de afgelopen 1,5 jaar erg beperkt in contacten met hun leden, waardoor saamhorigheidsgevoel sterk onder druk kwam te staan. Ook uw Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ heeft vele activiteiten in deze periode moeten staken. Ook nu is het nog niet mogelijk bijeenkomsten in ons dorpsmuseum te organiseren, omdat we daar de 1,5 meter-regel niet kunnen handhaven. Ook museumlessen voor kinderen van de basisschool zijn voor onbepaalde tijd stopgezet. Om toch weer als vereniging bijeen te kunnen komen, organiseren we een ledenbijeenkomst in de Laurentiuskerk op 28 augustus 2021!

Het 40-jarig jubileum van onze heemkundekring, waarvan de formele oprichtingsdatum 25 november 1980 is, hebben we niet in die vorm kunnen vieren die we gewenst hadden. Maar gedurende de corona-periode hebben we niet stil gezeten en is onder redactie van Kees Rademakers een fraai jubileumboek tot stand gekomen. Door een gulle financiële bijdrage van de Mastboom-Brosens Stichting kunnen we dit 363 pagina-tellende boek als geschenk aan onze leden aanbieden.

De ledenvergadering zal plaatsvinden op Zaterdag 28 augustus in de St. Laurentiuskerk om 14.00 uur. De bijeenkomst begint met een korte huishoudelijke vergadering met bestuursverkiezingen installatie van het nieuwe bestuur. Hierna zal het gehele programma in het teken staan van ons jubileumboek, dat we aan het eind van de bijeenkomst aan u zullen uitreiken.

 

Leo van Leengoed  

Voorzitter Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’