Presentatie van het jaarboek 2017

Uitstekend geslaagde en drukbezochte presentatie van het jaarboek 2017  op 9 januari 2018:

 

Al tijdens de ontvangst van de gasten voor de boekpresentatie van Heemkundering ‘Het Land van Gastel’, zag het ernaar uit dat het een drukke bijeenkomst zou worden. Het weer werkte mee en de publiciteit had haar werk gedaan.

Voorzitter Leo van Leengoed van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ sprak zijn bijzondere waardering uit voor de steun die de heemkundekring krijgt van de gemeente Halderberge als het best betalend lid van de vereniging. Hij was blij om ook dit jaar het eerste exemplaar van het zorgvuldig vormgegeven Jaarboek 2017 aan Wethouder Hans Wierikx te mogen overhandigen.

In zijn dankwoord memoreer-de wethouder Wierikx dat hij het vorige Jaarboek 2016 had gelezen en dat met name het verhaal over de Bende van Jan Catoen hem veel leesplezier had gegeven. Hij zag er naar uit om ook Jaarboek 2017 te gaan lezen.

Na deze start van de boekpresentatie, ging voorzitter Van Leengoed over tot het overhandigen van jaarboeken aan enige aanwezige schrijvers van artikelen in het jaarboek. Marius Broos, de gezusters Adrie en Ria Nelen en Truus van Dongen aanvaardden hun boeken in dankbaarheid. Meteen werden de jaarboeken doorgebladerd. De schrijvers kenden hun teksten uiteraard, maar waren er benieuwd naar, hoe de kopij was verwerkt in het jaarboek.

De grote diversiteit aan artikelen had als bijkomend effect dat diverse familieleden van personen, die in het jaarboek werden besproken, zich hadden gemeld om bij de boekpresentatie aanwezig te zijn. Zo kon de heemkundekring familieleden ontvangen van de in 1943 noodlottig omgekomen marinier Cornelis Palings. Foto’s uit het familiearchief waren meegebracht en werden getoond aan redactieleden van de heemkundekring. Ook de gebroeders Brugmans waren aanwezig en spraken reeds nu hun bereidheid uit om de redactie van het jaarboek verder te helpen bij het schrijven van een artikel over het leven van hun heeroom Pater Marist Brugmans, die zijn priesterloopbaan begon op de Salomonsarchipel in de Stille Zuidzee en die vervolgde als aalmoezenier bij de Nederlandse marine.

Diverse schrijvers van artikelen in het zeer rijk geïllustreerde jaarboek, konden tijdens de “borrel en de hap” na afloop van het officiële gedeelte hun werk nader toelichten of waren blij zoveel bekende gezichten te zien.