Open monumenten dag 2019

Monumentje voor muziek:

Monumentje voor muziek is een initiatief van de Gemeente Halderberge. De eerste editie startte vorig jaar in Oudenbosch en was meteen een groot succes.

Tijdens de open Monumentendag op zondag 15 september was er de mogelijkheid om in Oud Gastel te genieten van concerten gegeven door professionele muziekensembles. De concerten werden gehouden in drie monumentale panden in Oud Gastel. Een van deze monumentale panden was Dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’.

Voor het programma van deze middag lezen we het verslag uit de Internetbode: “Bij het Mastboomhuis zorgden accordeon-duo Gonny den Ouden & Rinus Teunis voor het muzikaal onthaal. Toneelgezelschap ‘Drie Maal Plankenkoorts’ nam de gasten mee door het bijzondere monument. Daarna werden de bezoekers onder leiding van de dorpsgidsen door het centrum van Oud Gastel geleid en bezochten zij diverse locaties voor een concert.

 

Onderweg vertelden de gidsen  over de geschiedenis van Oud Gastel. Het KC Viola Duo Anastasia Krivosheina en Christina Schoonakker gaf een zonnig concert in de tuin van het Notarishuis. Het Jazztrio bestaande uit Anosh ter Haar op contrabas, Bram van de Glind op trompet/flugelhorn en pianist Stan Verstegen toverden de Doktersvilla om tot een swingend jazzcafé. In de Heiligenkamer van ‘In de Drie Snoeken’ speelde het viool-duo Tina Draadjer en Mathilde Groen de sterren van de hemel.

Na afloop van de concerten was er een afsluitende borrel bij Café ‘Onder de Toren’ waar alle musici, bezoekers en vrijwilligers met elkaar terugkeken op een zeer geslaagde middag. Complimenten waren er voor de gastvrijheid van de woningeigenaren om hun privé bezit open te stellen voor publiek, waardoor het genieten was van architectuur en interieur. Uiteraard was er ook veel lof voor de fantastische musici. Jong talent kreeg hier de kans om een mooie podiumervaring op te doen.

‘In de Drie Snoeken’ kreeg deze middag driemaal bezoek van telkens ongeveer 25 concertbezoekers. Die pasten precies in de Heiligenkamer. Het was daarmee een uiter-mate mooie concertlocatie voor het viool-duo Tina Draadjer en Mathilde Groen. De akoestiek bleek beter dan verwacht en zowel het publiek als ons viool-duo genoten van het optreden. Na het optreden, werden de bezoekers rondgeleid in het museum en konden ze nog een keertje genieten van de fototentoonstelling ‘Plekken van Plezier’. Het was een geslaagde activiteit die om een vervolg vraagt.

 

 

‘Plekken van Plezier’:

Het thema van de Open MonumentenDagen (OMD) en de Cultuurmaand was dit jaar: “Plekken van Plezier”. De OMDagen vielen dit jaar in het weekend van 14 en 15 september 2019.

Monumenten zijn er niet alleen om naar te kijken, in te wonen of in te werken, maar kunnen ook een plek zijn waar je je vermaakt. In sommige monumenten kun je genieten van kunst, toneel, dans of cinema, kijken naar een sportwedstrijd, zelf een sport beoefenen of je te goed doen aan eten en drinken. Deze monumen-ten met een amusementswaarde, de ‘Plekken van Plezier’, stonden centraal tijdens de ‘BankGiroLoterij’ Open Monumentendag. Het thema gaf het publiek de kans om niet alleen de geijkte monumenten te bezoeken, maar ook allerlei ongebruikelijke monu-menten te ontdekken.  

 

Het kostte onze Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ geen enkele moeite om een goede invulling te geven aan het thema. Besloten werd om een fototentoonstelling te organi-seren en daarin het vermaak van vroeger weer te geven. Dit resulteer-de in een groot aantal foto’s op grote panelen met verschillende items, zoals natuurlijk carnaval maar ook bruiloften, sport, muziek etc.

Het hadden nog veel meer foto’s kunnen zijn, maar er was niet meer plaats op de panelen waarop de foto’s van die ‘Plekken van Plezier’ stonden afgebeeld.

 

Als je al die prachtige historische foto’s uit de vorige eeuw voorbij ziet komen, ligt het voor de hand om allereerst te denken aan vrolijke zaken als carnaval en muziek. Echter, men ziet ook heel veel lachende en blije gezichten bij andere foto’s uit het grote archief van zowel ‘Gastels Trots’ als Heemkundekring ‘Het  Land van Gastel’.

Onze voorouders beleefden heel veel plezier aan allerlei zaken waar je op het eerste gezicht niet aan zou denken. In die vervlogen tijden hoorde je soms een radio of een krassende grammofoon; zo-wel de tv en de huidige digi-tale revolutie waren nog heel ver weg. Wat er wel was, was een bloeiend verenigingsle-ven. In de vele cafés die Gastel rijk was – rond 1900 zouden het er zo’n 100 zijn geweest – waren onder meer schutters-verenigingen en biljartclubs gevestigd. We kwamen ze tegen in onze archieven. Er werd ook heel veel gemusiceerd, wie herinnert zich niet de fanfares – ja, op een gegeven moment hadden we er twee – de drumband, de zangkoren, de revue (niet alleen in het dorp maar ook op Kuivezand!), de mandoline- en accordeon-club en de vele bandjes. Zelfs het boerenleven toverde verrassend vaak een brede lach op het gezicht van de erwtenplukker, de dorser of de geitenhouder.


Gastel had destijds een grote middenstand. De oudere Gastelaar weet dat in het dorp om het andere huis een winkel was gevestigd of een ambachtsman zijn werkplaats had. Heel veel van die winkels en werkplaatsen zijn inmiddels verdwenen, maar ‘Het Land van Gastel’ en ‘Gastels Trots’ be-zitten nog talloze prachtige foto’s die herinneren aan deze kleurrijke tijden, al zijn die foto’s bijna allemaal in zwart-wit.  

 

De foto’s zijn verzameld op een 10-tal grote panelen en laten steeds afbeeldingen zien van bepaalde thema’s. Natuurlijk zien we panelen van carnaval en muziek, maar ook is er het intensieve kleine bedrijfsleven, het leven op de boerderij en het land, de vele cafés en de Markt als uniek centrum van ons dorp. Ook zijn er panelen waarop te zien is hoe belangrijk destijds het religieuze leven was en welke centrale plaats het (grote) gezin en de viering van huwelijksjubilea innam. Evenmin wordt vergeten dat we destijds een eigen burgemeester hadden die we op een heel eigen wijze welkom heetten. En natuurlijk is er dan tenslotte ook nog de sport; we hebben in Gastel meer dan eens een kampioen mogen begroeten.

De fototentoonstelling ‘Plekken van Plezier’ is te bezichtigen in Dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’ tot mei 2020, voorlopig samen met de kleine fototentoonstelling ‘Gastel 75 jaar bevrijd’. Een hele leuke fototentoon-stelling met mooie foto’s voorzien van een bijpassende uitleg. Veel bezoekers hebben hiervan reeds genoten.

Tijdens de Open Monumentenzondag 15 september kreeg men in Dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’ twee activiteiten voorge-schoteld. Behalve de tentoonstelling ‘Plek-ken van Plezier’ kon men ook genieten van het hiervoor reeds besproken ‘Monumentje voor Muziek’.