Zeer geslaagde presentatie van het Jaarboek 2016 op 7 januari 2017

 

Ondanks de slechte weersomstandig was de museumzaal van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ goed gevuld. De gasten werden ontvangen in een kerstsfeer.

In deze plezierige ambiance overhandigde voorzitter Leo van Leengoed aan Wethouder Hans Wierikx het eerste exem-plaar van het Jaarboek 2016. In zijn dankwoord onderstreepte de heer Wierikx het belang van de Heemkundekring als hoeder van de historie van Gastel en haar taak om de kennis daarover uit te dra-gen. Vervolgens lichtte voorzitter Leo van Leengoed de inhoud van het jaarboek toe.

De familie Akkermans schonk in 2016 de Heemkundekring enige gekalligrafeerde historische boeken van grootvader Frans, een ‘Hinter Glas gemalt’ schil-derij en een inschrijfbewijs in het Napoleontische leger van de Gastelse soldaat Eemans. Diverse stukken uit de historische boeken zijn verwerkt in verschillende artikelen in het jaarboek.

Richard Tak, de grote man achter ‘Gastels Trots’, is ook een hofleverancier van uitmun-tende artikelen in het jaarboek 2016. Het verhaal over de bandiet Jan Catoen, die in de Franse Tijd onze contreien onveilig maakte, het ‘Oud Gastels Jaarblad 1900 en 1901’ en een artikel over de ‘Gastelse Brandweer vóór 1913’, zijn door hem geschreven.

Harry Oomen woonde bijna 40 jaar in Brazilië en was in het voorjaar even in Oud Gastel. Hij werd gevraagd om zijn herinneringen over zijn jeugd op Strijp op papier te zetten. Harry is dit jaar helaas overleden.

Dan waren er nog bijdragen van Frans van Merriënboer met zijn verhaal over de Broeders van Scheppers, de beroemde Gastelaar Heerma van Voss. Voorts was hij samen met naamgenoot Kees van Merriënboer betrokken bij een artikel over kinderspelen. Kees had bovendien een loflied op Gastel en De Meir in een mooi handschrift op papier gezet.

Piet Meeuwissen schreef een goed gedocumenteerd stuk ter gelegenheid van het feit dat zijn heeroom bisschop Meeuwissen 100 jaar geleden overleed.

Jan van Steen maakte een prachtstuk over zijn familie naar aanleiding van een toevallige ontdekte foto en Piet Peeters putte uit de Laurentiusklok om 1966 weer in herinnering te brengen.

Na afloop van het officiële gedeelte werden in een gemoedelijke sfeer onder het genot van een drankje en een hapje nieuwjaarswensen uitgewisseld.