Heemkundekring herdenkt 75 jaar bevrijding van Gastel

 

Attentie!

Onderstaand bericht is in verband met de corona-crisis per 25 maart 2020 aangepast aan de door de regering uitgevaardigde richtlijnen

ten aanzien van de openstelling van musea.

 

Het kan niemand zijn ontgaan dat 75 jaar geleden West-Brabant werd bevrijd. Dat gebeurde plaats voor plaats. In de regionale pers is hieraan inmiddels veel aandacht geschonken. De bevrijding leeft nog steeds in onze gemeenschappen. Dat is uiteraard ook het geval in Oud Gastel. De bevrijding van Gastel is onlosmakelijk verbonden met die van Stampersgat. We waren in de oorlogsjaren immers verenigd in één gemeente Oud- en Nieuw Gastel. We maken nog steeds onderdeel uit van één gemeente, maar die heet nu Halderberge.

 

In een werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers uit alle kernen van Halderberge, is besloten dat er, naast een aantal gezamenlijke gemeentebreed te organiseren activiteiten, ook ruimte is voor de afzonderlijke kernen om op eigen wijze gestalte te geven aan de viering. Evenals alle andere kernen hebben dus zowel Oud Gastel als  Stampersgat een eigen programma.

De vertegenwoordigers van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ hebben besloten de herdenking van 75 jaar bevrijding van Gastel op zaterdag 26 oktober jl. te starten met een kleine fototentoonstelling. Men dient dit te zien als een aanloop naar een grote Bevrijdingstentoonstelling.

 

Tijdens de kleine fototentoonstelling worden op vier grote panelen historische – vaak nog nooit vertoonde – foto’s getoond.

De panelen hebben allemaal een eigen thema. Het eerste paneel heeft als titel: ‘De watervlakte voor de Mark – Dintel Linie’, een wat officiële naam voor de Gastelse polder en dan met name de Rijpersweg, die door de Duitse bezetter onder water was gezet. Een achttal – veelal dramatische foto’s – geeft een goede indruk van de situatie van dat moment.

De 10 foto’s op het paneel ‘De Bevrijders’ tonen zowel Britse en Amerikaanse bevrijders als Gastelaren die in 1944 een actieve rol speelden.

Een derde paneel toont de rauwe kant van de oorlog. Er waren slachtoffers te betreuren en uiteraard werden die op een waardige wijze herdacht. In de Veerkensweg werd kort na de oorlog een monument onthuld. Het paneel ‘Eerbetoon aan onze gevallen bevrijders’ toont in 12 foto’s op welke wijze de Gastelse gemeenschap hen speciale eer bewees.

Uiteraard werd vlak na de oorlog de bevrijding uitbundig gevierd. U ziet dat op het paneel ‘Bevrijdingsfeesten’. In 13 foto’s op dit paneel is te zien hoe het gehele dorp in al zijn geledingen de bevrijding vierde.

 

De grote Bevrijdingstentoonstelling zou aanvankelijk worden geopend op 5 mei 2020. In verband met de corona-crisis is deze tentoonstelling echter tot nader order uitgesteld.

Zodra bekend wordt wanneer de tentoonstelling doorgang zal vinden, wordt u daarover geïnformeerd op deze site en in de lokale pers.

 

Intussen vragen wij u om – in afwachting van de definitieve opening van de tentoonstelling – eens in uw eigen archief te kijken of u wellicht ook “vergeten” foto’s hebt, die zijn gemaakt in de oorlog of kort daarna. Wij zouden die graag tonen tijdens de Bevrijdingstentoonstelling. Spreekt u daarover graag een van de leden van onze heemkundekring aan om met hen een afspraak te maken op welke wijze wij een kopie kunnen maken van uw foto’s. Uiteraard gaan we daar heel zorgvuldig mee om.

 

 

Een Engelse militair met motor wordt geholpen door vluchtende inwoners van Stampersgat bij hun tocht naar Gastel over de Rijpersweg in de geïnundeerde polder