Heemkundekring herdenkt 75 jaar bevrijding van Gastel

 

Het kan niemand zijn ontgaan dat 75 jaar geleden West-Brabant werd bevrijd. Dat gebeurde plaats voor plaats. In de regionale pers wordt hieraan bijna dagelijks veel aandacht geschonken. De bevrijding leeft nog steeds in onze gemeenschappen. Dat is uiteraard ook het geval in Oud Gastel. De bevrijding van Gastel is onlosmakelijk verbonden met die van Stampersgat. We waren in de oorlogsjaren immers verenigd in één gemeente Oud- en Nieuw Gastel. We maken nog steeds onderdeel uit van één gemeente, maar die heet nu Halderberge.

In een werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers uit alle kernen van Halderberge is besloten dat, naast een aantal gezamenlijke activiteiten die gemeentebreed worden georganiseerd, er ook ruimte is voor de  kernen om op een eigen wijze gestalte te geven aan de viering. Evenals alle andere kernen heeft dus ook Stampersgat een eigen programma.

De vertegenwoordigers van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ in de gemeentelijke werkgroep hebben besloten de herdenking van 75 jaar bevrijding van Gastel op zaterdag 26 oktober j.l. te starten met een kleine fototentoonstelling. Men dient dit te zien als een aanloop naar een grote tentoonstelling, die zal worden geopend op de nationale Bevrijdingsdag volgende jaar, dus op 5 mei 2020.

Een Engelse militair met motor wordt geholpen door vluchtende inwoners van Stampersgat bij hun tocht naar Gastel over de Rijpersweg in de geïnundeerde polder
Een Engelse militair met motor wordt geholpen door vluchtende inwoners van Stampersgat bij hun tocht naar Gastel over de Rijpersweg in de geïnundeerde polder

Op deze fototentoonstelling wordt een viertal grote panelen met historische – vaak nog nooit vertoonde – foto’s getoond. De panelen hebben allemaal een eigen thema. Het eerste paneel heeft als titel: ‘De watervlakte voor de Mark – Dintel Linie’, een wat officiële naam voor de Gastelse polder en dan met name de Rijpersweg, die door de Duitse bezetter onder water was gezet. Een achttal – veelal dramatische foto’s – geeft een goede indruk van de situatie van dat moment. De 10 foto’s op het paneel ‘De Bevrijders’ tonen zowel Britse en Amerikaanse bevrijders als Gastelaren die in 1944 een actieve rol speelden. Een derde paneel toont de rauwe kant van de oorlog. Er waren slachtoffers te betreuren en uiteraard werden die op een waardige wijze herdacht. In de Veerkensweg kwam kort na de oorlog een monument. Het paneel ‘Eerbetoon aan onze gevallen bevrijders’ toont in 12 foto’s op welke wijze de Gastelse gemeenschap hen speciale eer bewees. Uiteraard werd vlak na de oorlog de bevrijding uitbundig gevierd. U ziet dat op het paneel ‘Bevrijdingsfeesten’. In 13 foto’s op dit paneel is te zien hoe het gehele dorp in al zijn geledingen de bevrijding vierde.

Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ nodigt u graag uit deze foto’s te komen bekijken. Zij vraagt u tevens om eens in uw eigen archief te kijken of u wellicht ook “vergeten” foto’s hebt die gemaakt zijn in de oorlog of kort daarna. Wij zouden die graag tonen op de grote bevrijdingstentoonstelling van 5 mei volgend jaar. Spreekt u daarover graag een van de leden van onze heemkundekring aan om met hen een afspraak te maken op welke wijze wij een kopie kunnen maken van uw foto’s. Uiteraard gaan we daar heel zorgvuldig mee om.

 

De fototentoonstelling is zaterdag 26 oktober te zien van 10.00 – 17.00 uur en daarna op elke zaterdag van 10.00 – 12.00 uur in Dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’, Dorpsstraat 50 te Oud Gastel. De toegang is gratis.