Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’

Dorpsstraat 50

4751 AM  Oud Gastel

 

 

 

 

 

Jaarvergadering en presentatie jaarboek op 18 april 2021 vinden geen doorgang!

 

Tijdens de persconferentie van minister-president Rutte en minister Hugo de Jonge op 23 maart jl. werd medegedeeld dat de geldende corona-maatregelen voorlopig vrijwel ongewijzigd gehandhaafd zullen blijven.

Hiermee is duidelijk geworden dat de geplande algemene ledenvergadering en de daaraan gekoppelde presentatie van het jaarboek 2020 op 18 april in de St. Laurentiuskerk geen doorgang kunnen vinden.

 

De huidige ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande onzekerheden rond corona, maken het voor het bestuur op dit moment onmogelijk concrete mededelingen te doen rond de organisatie van de jubileumvergadering en de presentatie van het jaarboek.

Zodra er meer zicht is op de toekomstige maatregelen en de mogelijkheden om met grotere groepen samen te komen, zal het bestuur van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ daarover tijdig nadere mededelingen doen.

 

Leo van Leengoed  

Voorzitter Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’