Over ons

Oprichting en doelstelling:

De Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ is opgericht 25 november 1980.

Haar statutaire doelstellingen luiden als volgt:

  • het dorp Oud Gastel en haar inwoners op elk gebied dat onder Heemkunde valt, te bestuderen en te onderzoeken;
  • in brede kring belangstelling te wekken voor de geschiedenis van Oud Gastel en haar bevolking;
  • te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en de schoonheid van Oud Gastel en haar omgeving.

 

Met andere woorden de vereniging brengt de geschiedenis van Oud Gastel en haar (voormalige) bewoners in beeld en zet zich in voor het behoud van het karakter van Oud Gastel en haar omgeving.

De vereniging Heemkundekring

“Het Land van Gastel”

is gevestigd in:

 

Dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’

Dorpsstraat 50,

4751 AM te Oud Gastel

 

 

 

.

 

 

Het bestuur van de vereniging:

De samenstelling van het bestuur van onze vereniging is als volgt:

Voorzitter

Penningmeester

Gedeeld Secretariaat

Gedeeld Secretariaat

Bestuursleden

Genealogie

Onderhoud

Facebookgroep

Gastels Trots

: de heer Leo van Leengoed

: de heer Jan Vermeeren

: mevrouw Sandra de Kock

: de heer Jan Vermeeren

 

: de heer Jos Kepers

: de heer Nol van Poeijer

: de heer Andrien Schijvenaars

: de heer Richard Tak

De activiteiten van de vereniging:

In het kort zijn de activiteiten van onze vereniging als volgt weer te geven:

 

Activiteit

Korte omschrijving

 

 

Jet en Jan

Jet en Jan is een scholenproject. Onder begeleiding van leden van de HKK gaan kinderen van groep 5 in het museum terug naar ca 1910: sokken stoppen, koffie malen, wassen en nog meer. 

Genealogie

Stamboomonderzoek. Verzamelen, archiveren en digitaliseren van bidprentjes, ansichtkaarten et cetera.

Lezingen

Organiseren van lezingen, het aandragen van onderwerpen hiervoor en/of het bijwonen van de lezingen.

Tentoonstellingen

Organiseren van tentoonstellingen, het aandragen van onderwerpen hiervoor, het inrichten van het museum en/of het bezoeken hiervan. 

Jaarlijks dagje uit

Het organiseren van en deelnemen aan het jaarlijks dagje uit met de bus : eten, drinken, bezienswaardigheid.

 

Excursies

Gedurende het jaar organiseren van en deelnemen aan korte uitstapjes in de nabije omgeving.

Gastel in beeld

Verzamelen van beelden (fotomateriaal, filmpjes en dergelijke) van Oud Gastel. Het digitaliseren en archiveren hiervan.

Het museum

Inrichten, verbouwen en het aanpassen en inpassen van het museum aan de huidige tijd. De dinsdagochtend ploeg.

De website

Bijdragen leveren aan het up to date houden van de website.

Het jaarboek

Onderwerpen ( van vroeger, van nu) aandragen, schrijven en redigeren voor het jaarboek van de vereniging.

Archiveren en digitaliseren

Bibliotheek inrichten en archiveren. Digitaliseren en archiveren van krantenknipsels, artikelen en nog meer.

 

Ieder lid kan deelnemen aan het merendeel van deze activiteiten, voornamelijk dinsdag- en zaterdagmorgen in het museum.

Informatie over deze activiteiten ontvangt u via onze nieuwsbrief.

 

Internet:

Op internet is de Heemkundekring actief op drie fronten:

 

  • Naast deze Webside van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’

 

  • Is er ook nog de Faceboekgroep van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’

 

 

  • En de Facebookgroep van ‘Gastels Trots’

 

 

Lidmaatschap en contributie:

Iedereen van jong tot oud kan lid worden van onze vereniging.

Aanmelden kan via het secretariaat Het Land van Gastel:

 

De jaarcontributie bedraagt € 15,00 per persoon en € 20,00 per gezin.

Wij vragen elk lid eenmaal per jaar, bij voorkeur in januari, het lidmaatschapsgeld te voldoen.
Dit kan via een machtiging of door zelf het verschuldigde bedrag over te maken naar 

IBAN-nummer: NL52 RABO 0141 1371 26.

 

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor een geheel kalenderjaar.

Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap willen opzeggen, dan verzoeken wij u dit SCHRIFTELIJK vóór 1 januari bij het secretariaat te doen.

 

ga naar –> Contact