2018

Expositie Jos Aanraad in Dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’, de plek waar het allemaal begon

 

Jos Aanraad: Chinese kan, steengoedkruik, tinnen kan, glas en fruit
Jos Aanraad: Chinese kan, steengoedkruik, tinnen kan, glas en fruit

 

Wanneer de lezer googelt naar de plaatsen waar Jos zoal heeft geëxposeerd, dan zal
hij verbaasd zijn over het grote aantal. Hij heeft inmiddels al vele tientallen exposities
achter zijn naam heeft staan. Zo exposeerde Jos in het Van Abbe in Eindhoven en in
het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Ook in Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch
had hij regelmatig een tentoonstelling. Zijn schilderijen wisten ook de weg te vinden
naar de Belgische kust en één keer vond men hem zelfs in New York.  
 
Opvallend is dat deze expositiereeks in 1988 werd geopend in Dorpsmuseum ’In de
Drie Snoeken’ in Oud Gastel. Enige jaren geleden was hij er ook even tijdens de
Marterei, maar nu is hij tijdens de Open MonumentenDagen en de Cultuurmaand
terug op de plek waar het allemaal begon.
De geboren Gastelaar (1945) gaf al zeer vroeg blijk van een groot tekentalent, dat al
snel werd herkend door Broeder Willibrord, hoofd van de Joannesschool. Omdat in
1957 voor een twaalfjarig ventje Breda wel erg ver weg was, ging Jos in plaats van naar
de kunstacademie naar de LTS. Zijn ouders vonden trouwens dat het leren van een
“echt vak” als huisschilder een verstandigere keuze was. Hij ging dus als huisschilder
aan de slag, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en tekenlessen in Essen,
lidmaatschap van een Roosendaalse schildersclub, het bezoeken van tentoonstellingen
in binnen- en buitenland en heel veel zelfstudie, deden Jos besluiten om alsnog als
kunstschilder naar buiten te treden met zijn werk. Dat resulteerde o.m. in een

tentoonstelling in ‘In de Drie Snoeken’ in 1988. 
 
Wanneer de lezer googelt naar de plaatsen waar Jos zoal heeft geëxposeerd, dan zal
hij verbaasd zijn over het grote aantal. Hij heeft inmiddels al vele tientallen exposities
achter zijn naam heeft staan. Zo exposeerde Jos in het Van Abbe in Eindhoven en in
het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Ook in Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch
had hij regelmatig een tentoonstelling. Zijn schilderijen wisten ook de weg te vinden
naar de Belgische kust en één keer vond men hem zelfs in New York. 
 
Opvallend is dat deze expositiereeks in 1988 werd geopend in Dorpsmuseum ’In de
Drie Snoeken’ in Oud Gastel. Enige jaren geleden was hij er ook even tijdens de
Marterei, maar nu is hij tijdens de Open MonumentenDagen en de Cultuurmaand
terug op de plek waar het allemaal begon.
De geboren Gastelaar (1945) gaf al zeer vroeg blijk van een groot tekentalent, dat al
snel werd herkend door Broeder Willibrord, hoofd van de Joannesschool. Omdat in
1957 voor een twaalfjarig ventje Breda wel erg ver weg was, ging Jos in plaats van naar
de kunstacademie naar de LTS. Zijn ouders vonden trouwens dat het leren van een
“echt vak” als huisschilder een verstandigere keuze was. Hij ging dus als huisschilder
aan de slag, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en tekenlessen in Essen,
lidmaatschap van een Roosendaalse schildersclub, het bezoeken van tentoonstellingen
in binnen- en buitenland en heel veel zelfstudie, deden Jos besluiten om alsnog als
kunstschilder naar buiten te treden met zijn werk. Dat resulteerde o.m. in een
tentoonstelling in ‘In de Drie Snoeken’ in 1988. 
 
 

Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ at koekoek in het oude ‘Krankenhuis’ van Mechelen

 

OUD GASTEL – Na succesvolle bezoeken aan Nederlandse steden als Den Bosch, Dordrecht en Gouda vertrok afgelopen donderdag 28 juni een dertigtal personen naar Mechelen. De excursiecommissie had op veler verzoek deze keer een Vlaamse bestemming gekozen. De keuze viel op Mechelen en dat bleek een schot in de roos.


Na een voorspoedige heenreis in een VIP-touringcar normaal bestemd voor buitenlandse gezelschappen werd in een etablissement op de Mechelse Markt een heerlijke kop koffie met gebak genoten. De koffie was nog niet op of er stonden twee zeer deskundige gidsen gereed om ons door het centrum van Mechelen te leiden.

 

Een wandeling door Mechelen

Het weer liet het toe om behalve het interieur ook uitgebreid stil te staan bij het exterieur van de zeer vele historische gebouwen zoals het Stadhuis, de Sint-Romboutskerk en het Groot Begijnhof. Wanneer – al flanerend door Mechelen – zich een ander huis van importantie aandiende, werd ook daarbij stilgestaan. Zo bleek een pandjeshuis oorspronkelijk de residentie ‘Hof van Busleyden’ te zijn, genoemd naar een Luxemburgs lid van de Grote Raad van Mechelen. In Mechelen woonde ook aartshertogin Margaretha. Haar naam werd in het verdere verloop van de wandeling nog vaker genoemd. De gids wist het drukke huwelijksleven van de jonge Margaretha zeer plastisch en met veel humor te beschrijven. Ook de naam Keldermans werd regelmatig genoemd. Dit Mechels bouwmeestergeslacht bouwde heel veel kerken en gebouwen in de stad. Ook daarbuiten bouwden zij veel, waaronder het Markiezenhof in Bergen op Zoom.

De lunch werd genuttigd in de Brasserie van Brouwerij ‘Het Anker’. Een bezoek aan de brouwerij stond later op de dag op het programma.

 

Gastelaren op de Grote Markt van Mechelen met op de achtergrond de Sint-Romboutskerk (Foto: Kees Rademakers)
Gastelaren op de Grote Markt van Mechelen met op de achtergrond de Sint-Romboutskerk (Foto: Kees Rademakers)

Kazerne Dossin

Na de lunch werd een bezoek gebracht aan de Kazerne Dossin. De kazerne werd tijdens de 2de Wereldoorlog gebruikt als doorgangskamp voor Joden en zigeuners naar Auschwitz. De gidsen bespraken in hun zeer betrokken presentatie zowel het lot van de Joden als het huidige vluchtelingenprobleem. Dit liet een diepe indruk achter te bij de bezoekers. Een bezoek dat zijn effect waarschijnlijk op langere termijn heeft.

 

Brouwerij ‘Het Anker’

Daarna ging de groep terug naar Brouwerij ‘Het Anker’, die zijn wortels heeft in het nabijgelegen Groot Begijnhof en het daarbij behorende ‘Krankenhuis’. In 1471 zorgde een stadswet van Karel de Stoute ervoor dat het bier van de begijnen werd vrijgesteld van accijnzen voor de patiënten en eigen gebruik. Bier was destijds de enige veilige drank. Volgens de site van de brouwerij zou op de plaats van de brouwerij ook een toevluchtshuis of refuge hebben gestaan van de Bernardusabdij van Hemiksem. Zo kwamen de bezoekers uit Oud Gastel weer een oude bekende tegen.

De deskundige gids noemde niet alleen de grondstoffen voor de bierbereiding, maar liet die ook zien en proeven. In de Brasserie werd een tweetal bieren aan een gezellige ‘degustatie’ onderworpen en blijkens de reacties van de excursiegangers slaagden beide bieren glansrijk voor de toets. Tijdens een afsluitend diner in dezelfde Brasserie kon kennis worden gemaakt met de Mechelse Koekoek…. en die was lekker! Begrijpelijk dat na deze geslaagde dag de terugreis naar Gastel in een opperbeste stemming verliep.

 

Zomersluiting

Dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’ van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel is gedurende de zomerperiode gesloten. Op zaterdag 1 september bent u weer van harte welkom.

 

 

Het ontstaan van de ‘Gastelse Kaart’ en de ‘Bernardusabdij’

een lezing door Joep Hoeks, donderdag 31 mei aanvang 20.00 uur, locatie Dorpsmuseum In de Drie Snoeken, Dorpsstraat 50 Oud Gastel


De ‘Gastelse Kaart’ is begin twintigste eeuw in het abdijarchief herontdekt door Gastelaar Frans Akkermans en dit voorjaar uitgegeven in het fraaie kaartboek “Polders in kaart – Noordwest-Brabant 1565-1590”, samengesteld door Willem van Ham en Karel Leenders. Recentelijk is het originele exemplaar van de ‘Gastelse Kaart’ bij onze
Heemkundekring boven water gekomen’.
Het ontstaan van de ‘Gastelse Kaart’ is een gevolg van een conflict tussen Thomas van Thielt, abt van de Bernardusabdij en Jan IV van Glymes, Markies van Bergen op Zoom. Abt en markies meenden beiden recht te hebben op de tienden in ‘het Lage’, een gebied ten noorden van Hoeven, Oudenbosch en Oud Gastel. In 1565, aan de vooravond van de Beeldenstorm, kwamen ze tot een vergelijk.
Om toekomstige conflicten te voorkomen, lieten de abt en de markies een gedetailleerde landkaart maken van het betwiste gebied.

 

De Gastelse Kaart biedt een unieke kans om een belangrijk moment in de geschiedenis van de regio in beeld te krijgen. Op 31 mei legt Joep Hoeks aan de hand van kaarten en luchtopnames uit hoe de Bernardusabdij door een reeks
rampzalige stormvloeden een groot deel van zijn West-Brabantse bezit verloor en hoe dit de monniken onontkoombaar
in conflict bracht met de markies van Bergen op Zoom.

 

Ook gaat hij in op de band tussen de Antwerpse Bernardusabdij en de regio Noordwest-Brabant. Deze band werd gesmeed in de dertiende eeuw toen de abdij een domein verwierf rond de Halderberg en het recht kreeg om tienden te innen in een gebied dat een groot deel van de huidige gemeenten Halderberge en Moerdijk omvatte.
De lezing in Oud Gastel vindt plaats in aanloop naar de tweede editie van de Bernardusdagen, een evenement dat aandacht schenkt aan de eeuwenlange aanwezigheid van de cistercienzer monniken van de Noordwest-Brabant.

De Bernardusdagen vinden dit jaar plaats op Bernardusabdij in 19 en 26 augustus en op 2 en 9 september met exposities in de parochiekerken van Oud Gastel, Hoeven, Oudenbosch en Wouw. Zie ook website www.bernardusdagen.nl

 

Na afloop van de lezing officiele opening Heiligenkamer!!!!

 

Officiele opening Heiligenkamer

De dinsdagochtendvrijwilligers van ‘Het Land van Gastel’ hebben met noeste arbeid de Heiligenkamer van een onoverzichtelijke “rommelkamer” omgetoverd in een prachtige expositieruimte met religieus erfgoed en een belangrijk deel archief. Voorzitter Van Leengoed zal een korte toelichting geven op deze belangrijke aanwinst voor het museum en de dinsdagochtend-vrijwilligers op gepaste wijze in het zonnetje zetten en overgaan tot officiele opening van de
Heiligenkamer. Zowel leden van onze Heemkundekring als niet leden zijn van harte welkom bij de lezing en de opening van de Heiligenkamer die op donderdag 31 mei om 20.00 uur zal plaatsvinden in Dorpsmuseum ‘In de Orie Snoeken, Adres: Dorpsstraat 50, te Oud Gastel.

Vanaf half acht staat de koffie klaar. De toegang is gratis.

 

 

 

 

HEEMKUNDEKRING ‘HET LAND VAN GASTEL’ haalt op donderdag 28 juni a.s. alles uit een bezoek aan MECHELEN!

 

Misschien een minder bekende parel, maar MECHELEN heeft net zoveel te bieden als de andere grote kunststeden van Vlaanderen. Mechelen is een middelgrote stad en ligt tussen en Antwerpen en Brussel in. Met haar levendige
binnenstad heeft zij een rijke historie, die het ontdekken meer dan waard is.
De historisch stadskern kent maar liefst 5 bezienswaardigheden die op de Unesco­ wereldgoed­erflijst staan: De Sint­Romboutstoren, Het Groot Begijnhof, De Omme­gang, Het Belfort en De Beiaardcultuur. Verder vindt men in Mechelen prachtige ouderwetse panden, groene parken, het riviertje De Dijle, talloze musea en niet te vergeten de Gouden Carolus, de Nectar van Mechelen.
Van dit alles kunnen we donderdag 28 juni a.s. gaan genieten.
Wat gaan we onder meer doen?
We maken een historische stadwandeling met gids. Hij of zij neemt ons mee door het 16de ­eeuwse Mechelen en voorziet ons natuurlijk van uitgebreide informatie over wat we te zien krijgen.
Hieronder een impressie:

 

De Sint-Romboutstoren
De Sint-Romboutstoren
Het Stadhuis
Het Stadhuis

We brengen een bezoek aan Kazeme Dossin. Deze voormalige Belgische kazerne, werd door de Duitse bezetter tijdens de 2e Wereldoorlog gebruikt als doorgangskamp om Joden en zigeuners te transporteren naar Auschwitz. De kazerne is nu ingericht als museum.
Een gids leidt ons door het museum waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de vele foto’ s en documenten van de tentoonstelling ‘Holocaust en Mensenrechten’.
 

In het programma mag: ‘De Gouden Carolus’ van Brouwerij ‘Het Anker’ natuurlijk niet ontbreken. Deze familiebrouwerij
verwierf intemationale bekendheid met het bier ‘De Gouden Carolus’ (vernoemd naar Karel de Stoute). Het bier wordt naar meer dan 40 landen geexporteerd en heeft vele internationale prijzen en onderscheidingen ontvangen.
Onder leiding van een gids gaan we brouwerij ‘Het Anker’ ontdekken. Oude recepten vormen hier nog steeds de basis van het brouwproces. De rondleiding wordt uiteraard afgesloten met een “degustatie”.

 

 

Het gehele programma voor donderdag 28 juni 2018

 


Vertrek richting Mechelen vanuit bushalte bij Het Veerhuis     7.45 uur
Koffie met cake                                                                                         9.15 uur – 10.15 uur
Historische stadswandeling                                                                 10.30 uur – 12.30 uur
Lunch                                                                                                           12.45 uur – 13.45 uur
Bezoek Kazerne Dossin                                                                          14.00 uur – 15.30 uur
Bezoek Brouwerij Het Anker                                                                 15.45 uur – 17.30 uur
Diner                                                                                                            18.00 uur – 20.15 uur
Naar huis                                                                                                    20.30 uur – 22.00 uur

 

KOSTEN EXCURSIE
De prijs voor deze excursie bedraagt € 85,00 per persoon voor leden en € 87,50 voor niet-leden.

AANMELDEN
U kunt zich voor deze excursie opgeven:
• Op zaterdagen tot en met 9 juni tussen 10.00 en 12.00 uur in Dorpsmuseum ‘In de
Drie Snoeken’, Dorpsstraat 50 te Oud Gastel.
• Tot en met 9 juni telefonisch bij de Reiscommissie: Rumon Bus: 0165 – 511886 of
Jan Vermeeren 06 -10545853. Zij zijn ook voor nadere inlichtingen bereikbaar.
• Via email tot en met 9 juni: hetlandvangastel@ziggo.nl

 

BETALEN
Maakt u bij voorkeur het verschuldigde bedrag over naar:
NL52RABO 0141 1371 26 ten name van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’.
Contant betalen blijft natuurlijk ook mogelijk.
Bij het aanmelden kunt U eventuele dieetwensen doorgeven.

 

ZOMERSLUITING MUSEUM
Het museum is gesloten van zaterdag 7 juli tot en met zaterdag 26 augustus 2017.

Presentatie Jaarboek 2017 trekt een overvolle museumzaal

 

OUD GASTEL – Al tijdens de ontvangst van de gasten voor de boekpresentatie van Heemkundering ‘Het Land van Gastel’, zag het ernaar uit dat het een drukke bijeenkomst zou worden. Het weer werkte mee en de publiciteit had haar werk gedaan. Dat de bezoekers zouden worden ontvangen met een glas champagne, kan wellicht ook een aantrekkende werking hebben gehad. Tijdens een “Gastels kwartiertje” bezetten de bezoekers alle zitplaatsen. Vanwege de grote drukte waren echter veel gasten verplicht de officiële overhandiging van het Jaarboek 2017 staande gade te slaan.

 

Voorzitter Leo van Leengoed van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ begon zijn toespraak met het uitspreken van zijn bijzondere waardering voor de steun die de heemkundekring krijgt van de gemeente Halderberge. Hij noemde de gemeente zelfs het best betalend lid van de vereniging. Hij was blij om ook dit jaar het eerste exemplaar van het zorgvuldig vormgegeven Jaarboek 2017 aan Wethouder Hans Wierikx te mogen overhandigen. De bij de overhandiging gebruikte superlatieven maakten zowel de wethouder als de overige gasten nog nieuwsgieriger naar de inhoud van het boek, dan ze al waren.
In zijn dankwoord memoreerde wethouder Wierikx dat hij het vorige jaarboek 2016 helemaal had gelezen en dat enige – met naam genoemde – artikelen hem bijzonder veel leesgenot hadden bezorgd. Hij zag er naar uit om ook Jaarboek 2017 te gaan lezen.

 

Jaarboeken
Na deze start van de boekpresentatie ging voorzitter Van Leengoed over tot het overhandigen van jaarboeken aan enige aanwezige schrijvers van artikelen in het jaarboek. Marius Broos, de gezusters Adrie en Ria Nelen en Truus van Dongen aanvaardden hun boeken in dankbaarheid. Meteen werden de jaarboeken doorgebladerd. De schrijvers kenden hun teksten uiteraard, maar waren er benieuwd naar, hoe de kopij was verwerkt in het jaarboek.
De grote diversiteit aan artikelen had als bijkomend effect dat diverse familieleden van personen, die in het jaarboek werden besproken, zich hadden gemeld om bij de boekpresentatie aanwezig te zijn. Zo kon de heemkundekring familieleden ontvangen van de in 1943 noodlottig omgekomen marinier Cornelis Palings. Foto’s uit het familiearchief waren meegebracht en werden getoond aan redactieleden van de heemkundekring. Ook de gebroeders Brugmans waren aanwezig en spraken reeds nu hun bereidheid uit om de redactie van het jaarboek verder te helpen bij het schrijven van een artikel over het leven van hun heeroom Pater Marist Brugmans, die zijn priesterloopbaan begon op de Salomons-archipel in de Stille Zuidzee en die vervolgde als aalmoezenier bij de Nederlandse marine. Diverse schrijvers van artikelen in het zeer rijk geïllustreerde jaarboek, konden tijdens de “borrel en de hap” na afloop van het officiële gedeelte hun werk nader toelichten of waren blij zoveel bekende gezichten te zien. Penningmeester Jan Vermeeren was – net als andere bestuursleden en vrijwilligers van de heemkundekring – blij verrast door de grote opkomst. Dat had hij nog nooit meegemaakt.
Belangstellenden die deze uitstekende geslaagde boekpresentatie van het Jaarboek 2017 hebben gemist, kunnen vanaf nu op zaterdagen van 10.00-12.00 uur terecht in Dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’, Dorpsstraat 50 in Oud Gastel.

 

 

 

Taart, snert en minestronesoep bij het elfde Gastels Dikteej op donderdag 8 februari 2018

OUD GASTEL – Wie jubileert trakteert. In ’t Veerhuis werd donderdagavond een enorme taart aangesneden om alle 120 deelnemers aan Ut Gastels Dikteej van een puntje te voorzien. Het was immers de elfde editie van wat is geworden de opwarmavond van het vierdaagse carnavalsfeest.

 

De taart was niet bedoeld als lekkernij bij het afscheid van Johan Wagenmakers als voorzitter van stichting Vastelaovedzotten. ,,Stefan Koeken neemt mijn voorzitterstaken over, maar ik blijf nog wel betrokken bij de optocht en bij het dictee.” Elf jaar was de Gastelaar kartrekker van het feest. ,,Mijn voorganger Karel Bartelen zei ooit: jij wil geen voorzitter zijn, maar je gedraagt je wel als een voorzitter.” 

 

In ’t Veerhuis heette Wagenmakers de dictee-deelnemers welkom. Na afloop reikte hij de wisselbeker uit. Tussendoor bestookte presentator Remco van den Heuvel de hoofdzakelijk Gastelse deelnemers met ‘passende’ vragen. Met een knipoog naar het afgeblazen politieke debat in ’t Veerhuis vroeg horecabaas Van den Heuvel of iedereen akkoord was dat hij de presentatie deed. Bij het debat werd de onafhankelijke positie van de kastelein in twijfel getrokken.

 

Het carnavalsmotto Tis passe en meete  kwam geregeld terug in de vragenrondes en de rodedraad spellen. Zo werden een extra vragenrondje met bierlogo’s ‘ingepast’ en er was een meeëten-ronde. Daarin serveerde Remco voor alle deelnemers zowel een minestrone- als een erwtensoep. Aan de deelnemers de opdracht te raden welke ingrediënten in allebei de soepen zaten. De dialectrondes krijgen de hoofdzakelijk Gastelse deelnemers steeds beter onder de knie. ,,Het dictee zorgt er voor dat ons Gastels taoltje niet zo maar verdwijnt”, benadrukte Wagenmakers.

Bij de muziekronde werd dankbaar gebruik gemaakt van deel I van Gastels Trots. De Four Tak, de Stravell’s en Wilma en de Jolly Boys konden natuurlijk niet ontbreken.

 

Tom Bus deed zijn best om de wisselbeker te verdedigen. Helaas is dit hem niet gelukt. Will Buckens van ‘Wor dut verschil’ werd zijn opvolger.