SUBSIDIEVERZOEK RABOBANK VERDUURZAMEN DORPSMUSEUM GEHONOREERD

Onlangs heeft Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ de coöperatieve Rabobank verzocht om een financiële bijdrage ten behoeve van het helpen verduurzamen van haar “clubhuis”.

De coöperatieve Rabobank richt zich immers in het kader van haar betrokkenheid bij de samenleving op een aantal maatschappelijke transities en thema’s, waaronder “Duurzaam wonen en Energietransitie”.

 

Verduurzamen houdt voor de Heemkundekring in, het treffen van energiebesparende maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen, ledverlichting en centrale verwarming.

De Rabobank heeft op het initiatief van de Heemkundekring positief gereageerd en heeft haar inmiddels een aanzienlijk bedrag toegekend.

 

We kunnen aan de slag!

 

Met hartelijke dank namens Heemkundekring Het Land van Gastel!!