Ontvangen subsidie Mastboom-Brosens Stichting

 

Recentelijk heeft Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ een subsidieverzoek ingediend bij de Mastboom-Brosens Stichting.


In haar museum organiseert de Heemkundekring onder meer lezingen, exposities, Jet en Jan ochtenden, genealogie bijeenkomsten en stelt zij haar vaste collectie tentoon.

De locatie is tevens haar “clubhuis” en basis voor de werkzaamheden van de vrijwilligers.

Met het aanvragen van subsidie, een aanmerkelijk bedrag, heeft de Heemkundekring de intentie haar dorpsmuseum en “clubhuis” te gaan herinrichten en multifunctioneel te maken.

 

De Mastboom-Brosens Stichting is van menig geweest dat de Heemkundekring haar subsidieverzoek voldoende gemotiveerd heeft om te voldoen aan haar subsidieregeling, te weten het nemen  van initiatieven tot bevordering van de bewustwording van de (cultuur)geschiedenis van het werkgebied van de Stichting. En zij heeft daarom het subsidieverzoek van de Heemkundekring gehonoreerd.

 

Voor het toekennen van het verzoek willen we de Mastboom-Brosens Stichting hartelijk bedanken.

We gaan alle moeite doen om de ontvangen subsidie conform het ingediende verzoek te gaan besteden.