Dorpsmuseum opent weer haar deuren

Beste mensen,

 

Op 28 augustus hebben we onze ledenvergadering in de St. Laurentiuskerk gehouden en is de 363 pagina’s tellende jubileumuitgave van ons jaarboek als geschenk uitgereikt aan de aanwezige leden en speciaal genodigden!

Hiermede is een voorzichtige herstart gemaakt van onze activiteiten. Was het het afgelopen jaar, door de corona-pandemie en de daarmee samenhangende beperkingen in de samenleving, onmogelijk om activiteiten te organiseren. Met aanvullende maatregelen zoals volledige vaccinatie, testen en afstand houden wordt het weer toegestaan om samen te komen en bezoek te ontvangen.

Verenigingen zijn de afgelopen 1,5 jaar erg beperkt in contacten met hun leden, waardoor het  saamhorigheidsgevoel sterk onder druk kwam te staan. Ook uw Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ heeft vele activiteiten in deze periode moeten staken. 

Het 40-jarig jubileum van onze heemkundekring, waarvan de formele oprichtingsdatum 25 november 1980 is, hebben we niet in de vorm kunnen vieren die we gewenst hadden. Maar gedurende de corona-periode hebben we niet stil gezeten en is onder redactie van Kees Rademakers een fraai jubileumboek tot stand gekomen. Door een gulle financiële bijdrage van de Mastboom-Brosens Stichting kunnen we dit 363 pagina-tellende boek als geschenk aan onze leden aanbieden.

 

De leden die nog geen boek hebben ontvangen, kunnen dit alsnog verkrijgen op de gebruikelijke manier in het dorpsmuseum op zaterdagmorgen of op dinsdagmorgen tussen 10:00 en 12:00.

 

Ook niet leden kunnen dit jubileumjaarboek verkrijgen bij het museum gedurende de openingstijden tegen een vergoeding van € 20,-. Niet leden die lid willen worden betalen € 15,- voor het lidmaatschap en ontvangen het jubileumboek dit jaar vervolgens gratis.

 

 

Wat kan ‘Het Land van Gastel’ u nog meer bieden:

 

Wij zijn verheugd dat in de periode van thuisblijven en 1,5 meter afstand houden, de website van ‘Het Land van Gastel’ een groot aantal bezoekers heeft gehad en nog heeft. De documentaire over de bevrijding van Oud Gastel heeft veel bezoekers getrokken. Het is daarom goed te vermelden dat in ons jaarboek van 2019 verschillende artikelen over de Tweede Wereldoorlog zijn verschenen en dat dit jaarboek nog steeds voorradig is. U kunt dit jaarboek ook bij het muuseum nog verkrijgen. Het jaarboek wordt dan opgestuurd. Dus een uitgelezen kans om de videopresentatie over de bevrijding van Oud Gastel van deze website aan te vullen met ons prachtige jaarboek.

 

Vriendelijke groet en wees zuinig op uw gezondheid!